Små og store råd til en bedre privatøkonomi

Økonomihjelpen.com

Gode råd til ansvarlig spilling.

Det er moro å spille på sports betting og casino, noe som kan være flott avkobling og gi litt spenning i hverdagen. Samtidig er det viktig å være klar over at slik spilling ikke må få ta overhånd i livet ditt, både med tanke på tidsforbruk og i forhold til din privatøkonomi.

I de aller fleste sammenhenger fokuseres det på pengene som brukes når det er snakk om ansvarlig spilling, men det som er like viktig er at spillingen ikke får ta helt overhånd i livet ditt, når det handler om disposisjon av din fritid. Dette kan gå ut over en rekke andre forhold for deg både helsemessig, samt med tanke på personlige relasjoner overfor familie og venner.

Sett opp et spill budsjett.

Et spill budsjett er noe alle som er glade i å spille bør sette opp. Dette for å få et sunt forhold til spillingen både med tanke på hvor mye penger man på forhånd synes det er akseptabelt å tape, samt hvor mye tid du synes det er akseptabelt å bruke på spill.

Når du setter opp et slikt budsjett, og faktisk følger dette, så slipper du at du mister kontrollen over spillingen din. Problemet er ofte at når man blir oppslukt av spillingen, så vil man bare prøve litt til for å vinne tapte penger tilbake eller øke gevinsten enda mer. Dette er et selvforsterkende tankemønster, noe som gjør at man hele tiden bare skal gjøre et forsøk til og dermed ender opp med å bli helt oppslukt og fastlåst.

Gode og lange pauser når du spiller, er derfor helt avgjørende underveis for å unngå dette. Ved å ta forhåndsbestemte pauser, samt at du må forholde deg til et forhåndsbestemt budsjett, så slipper du å gå på et eller flere slike nederlag som sjeldent fører noe positivt med seg.

Hvordan sette opp et spillbudsjett?

Det er mange måter å sette opp et spillbudsjett på, og det er ikke en enkel løsning som kun er den eneste riktige i forhold til dette. Det viktigste er at du setter tydelige rammer for deg selv, både med hvor lenge du tillater deg selv å spille i et begrenset tidsrom, samt hvor mye penger du kan tillate deg å tape i et begrenset tidsrom. Det viktigste er ikke hvordan du setter opp dette, men at du lager din egen plan på dette som du faktisk følger.

Vårt forslag er at du setter et fast beløp som du er komfortabel med å tape i et gitt tidsrom. Dette kan være et daglig, ukentlig eller månedlig beløp, eventuelt en kombinasjon av disse tre faktorene. Det kan for eksempel være maksimalt tap på kr 50,- pr. dag, kr 500,- pr uke eller kr 1000,- pr mnd. 

Når du når en av disse grensene, så spiller du ikke mer før ny periode starter. Dersom du taper 50 kroner den ene dagen, så stopper du å spille denne dagen, men kan forsøke på nytt dagen etterpå. Dersom du kommer opp i et totalt tap på kr 1000,- derimot, så må du vente til ny måned starter før du spiller mer. På denne måten har du flere sperrer underveis, noe som gjør at du flere ganger må stoppe opp og vente på at en ny periode starter.

I denne sammenheng er det jo også viktig å tenke gjennom hva du gjør med premier underveis. En viktig del av spillingen er jo tross alt å vinne penger. 

Hva hvis du vinner kr 1000,- første dagen i en ny måned? Hvordan skal du da håndtere det i forhold til ditt spillbudsjett? Dilemmaet som da oppstår, er om du kan tillate deg å tape dette igjen før det påvirker spill budsjettet, eller om det skal tas ut. Igjen er det viktigste at du legger en plan på dette som du faktisk følger. Da får du et sunt forhold til spillingen.

Hva så med å få kontroll på tiden du spiller? Dersom du allerede har spilt en del, så har du sikkert opplevd at det du tenkte skulle være en halvtimes avkobling, endte opp med at du ble oppslukt og satt våken halve natten.

Igjen er et tidsbudsjett, eller egne definerte regler, noe du bør sette på forhånd, og så drille deg selv til å holde deg til dette. Vi anbefaler et tidsbudsjett etter samme modell som det økonomiske budsjettet over. 

Sett opp maksimalt tidsforbruk hver dag, uke og måned. Dette kan for eksempel være maksimalt 2 timer daglig, 8 timer ukentlig og 20 timer månedlig. Dersom du klarer å forholde deg til en slik plan, så vil du få spilt relativt mye og samtidig ha en nødbremsfunksjon slik at du ikke ødelegger personlige relasjoner i forhold til familie og venner.

Velg ansvarlige aktører. 

Det er mange aktører innen spill og gambling. Sørg for at du velger en ansvarlig aktør som Unibet eller lignende aktør som har tatt et tydelig standpunkt til ansvarlig spill. 

Unibet har en rekke råd og funksjoner for å hjelpe deg med dette. De har for eksempel en løsning for selvekskludering i en begrenset periode, slik at du ved å benytte denne funksjonen kan sperre deg selv for videre spill i en tidsbegrenset periode. En glimrende funksjon å benytte seg aktivt av når spill budsjettets grenser er nådd. Ellers er hjelpelinjen et sted du alltid kan henvende deg dersom du opplever problemer med spill.


Copyrighted content. All Rights Reserved.