Små og store råd til en bedre privatøkonomi

Økonomihjelpen.com

Hvordan unngå høye bankgebyr i utlandet?

Alle som har vært i utlandet vet at bankgebyr og vekslingsgebyr er en betydelig kostand å ta med i det totale reisebudsjekket. Heldigvis så kommer det stadig nye produkter og teknologi som minimerer eller fjerner disse omkostningene fullstendig. Slik teknologi kalles gjerne Fintech som er en forkortelse for det engelske utrykket Financial Technology.

Den beste måten å unngå gebyrer ved betaling og kontantuttak i utlandet på, er ved å benytte debetkort fra europeiske Fintech selskap. Foreløpig så fremstår Revolut og N26 som de to beste alternativene for dette, når man ser produktene an i ett helhetlig bilde ut ifra økonomi, sikkerhet og brukervennlighet.

Det finnes også en del norske kredittkort, som er tilsynelatende gratis å bruke i utlandet både ved betaling og kontantuttak. Felles for disse er imidlertid at alle legger inn et skjult gebyr, dette i form av et såkalt valutapåslag på ca. 1,75 % av det benyttede beløpet.

Dette valutapåslaget slipper du imidlertid helt ved bruk av N26 og Revolut, som dermed fremstår som det nærmeste du kommer gebyrfri betaling i utlandet.

N26, fordeler og ulemper.

N26 er gratis debetkort i en ny tysk Fintech bank. N26 har status som bank, og er omfattet av innskuddsgarantiordningen som gjelder i EU.

Det er helt gratis å bli kunde i N26, og du får da samtidig et gratis debetkort. Kortet er helt gratis å bruke ved betaling av varer og tjenester. Minibank uttak er helt gratis i land i Euro sonen ved 5 uttak i måneden, men det påløper et gebyr på 1,7 % av uttaksbeløpet utenfor Eurosonen, inkludert Norge.

Det påløper imidlertid aldri valutapåslag ved noe som helst bruk av N26, hverken ved minibankuttak eller ved betaling for varer og tjenester.

N26 er en mobilbank og det er lagt opp til at all bruk av banken skal skje gjennom mobilappen. Det samme gjelder ved etablering av kundeforhold og bestilling av debetkortet.

I mobilappen er det en rekke sikkerhetsfunksjoner og muligheter for personlige innstillinger, for å minimere muligheten for misbruk av kortet.

Du kan med ett enkelt trykk fryse kortet midlertidig, endre pin kode, samt velge hvor kortet kan brukes. Dette ved at du kan velge om kortet kan brukes til betaling i utlandet, ved handel via internett og minibankuttak. Disse tre mulighetene for hvor kortet kan brukes kan du slå av og på som det passer deg. Du kan eventuelt ha dem slått av som standard og kun åpne for bruk i en kort periode når du skal bruke kortet.

Ved kjøp online der du ved bruk av norske bankkort må verifisere kjøpet via BankID, så får du en tilsvarende sikkerhetsfunksjon hos N26, bare med den forskjellen at du må verifisere kjøpet i N26 sin app. Dette gjelder kun ved netthandel hos aktører som krever dette.

Ved vanlig bruk i dagliglivet som ved bruk hos butikker, restauranter og lignende så fungerer det som vanlige norske bankkort ved bruk av Pinkode eller såkalt «tapping» ved småkjøp.

Ulemper med N26:

 • Det er foreløpig litt tungvint å overføre penger til N26 da dette må gjøres ved å foreta en utelandsbetaling i din norske bank. Din norske bank vil ta et gebyr for dette, typisk på mellom kr 30,- og kr 50,-. Det forventes at det kommer en enklere løsning for dette i nær fremtid.
 • Det er kun 5 minibankuttak i måneden som er gebyrfrie. Etter det påløper det et gebyr på 2 Euro for hvert uttak. Dette bør imidlertid ikke by på problemer. Når foretok du sist mer enn 5 minibankuttak i løpet av en måned?
 • Ved minibank utenfor eurosonen påløper det 1,7 % i uttaksgebyr. Dette gjelder kun minibankuttak og ikke annen bruk. Gebyret er forøvrig lavere enn det alle norske banker tar i valutapåslag, noe N26 ikke gjør.
 • All kontoinformasjon og saldo er i Euro. Det betyr at du selv må beregne deg frem til hva dette er i norske kroner. Dette er pr. i dag et ubetydelig problem da valutaene står slik i forhold til hverandre at det i praksis bare er å legge til en null, så har du beløpet i norske kroner.

Fordeler med N26:

 • Den største fordelen med N26 er at all bruk utover det som er nevnt under «ulemper» er helt gratis.
 • Ingen valutapåslag på noe som helst.
 • Ingen gebyr for å skaffe kortet og intet årsgebyr.

Hvordan skaffe N26?

Siden det er helt gratis å skaffe deg et N26 kort og det ikke stilles noe krav til innskudd for å få dette, så er det ingen grunn til å vente med å anskaffe dette.

Du begynner med å laste ned N26 appen, den finner du ved å søke på «N26» i Google Play store, eller Apple sin App store.

Når du har installert appen, så åpner du denne og følger enkelt og greit veiviseren for å opprette et kundeforhold og bestille kort. Du må ta bilde av passet ditt og deg selv for å verifisere at du er du. Dette for å oppfylle de internasjonale «kyc» (know your customer) kravene, for å unngå hvitvasking og terrorfinansiering.

Benytt gjerne invitasjonskoden terjem3192 ved registreringen.

Hele prosessen tar 5 minutter, vel og merke dersom du har passet lett tilgjengelig og slipper å lete etter dette. Deretter kommer kortet i postkassen din etter ca. en uke og du er så klar til bruk.

Revolut, fordeler og ulemper.

Revolut er veldig likt med N26 og har stort sett de samme fordelene, spesielt ved at du slipper valutapåslag og andre vanlige gebyrer. Revolut er også helt gratis å anskaffe og bruke, men du må betale et engangsbeløp på rett over kr 50,-, til dekning av kostnadene med å sende deg kortet.

Du må også sette inn 10 Euro før du kan bestille kort og ta tjenesten i bruk. Dette er imidlertid penger du kan bruke, blant annet til å betale for forsendelsen av kortet, og er kun en måte for Revolut å sikre seg på at man ikke bestiller kort dersom man ikke har tenkt å ta dette i bruk.

Hovedprinsippet om gratis bruk uten valutapåslag gjelder også for Revolut, men det er en liten forskjell når det kommer til minibankuttak. Dette er helt gratis i hele verden, men kun for uttak på inntil kr 2000,- i måneden. Deretter er det gebyr på 2 % av uttak frem til ny måned begynner.

Revolut har også en rekke sikkerhetsløsninger inkludert i appen, noe som gjør det svært trygt å bruke. Du kan i tillegg til de funksjonene vi beskrev om i forbindelse med N26, deaktivere magnetstripen og/ eller RFID funksjonen («tapping»), slik at det kun er chipen som kan benyttes.

En annen genial løsning Revolut har er at du kan ha et virtuelt kort. Denne kan du ha alene eller ved siden av et fysisk kort. Du kan da sperre ditt fysiske kort for bruk online og bruke det virtuelle kortet ved kjøp online.

Dersom du frykter at kortopplysningene har kommet på avveie ved online bruk, så kan du enkelt sperre det virtuelle kortet slik at denne sperren ikke påvirker det fysiske kortet. Dette gjelder selvfølgelig den andre veien også, slik at du kan sperre det fysiske kortet uten at det påvirker det virtuelle kortet.

I tillegg til dette så finnes det en tredje geniale løsning. Du kan enkelt opprette et virtuelt engangskort som kun kan brukes til ett kjøp. Dette gjør det veldig trygt å gjennomføre et kjøp i en nettbutikk som du ikke føler deg helt trygg på. Siden kortet kun gjelder en enkelt gang, så gjør det ikke noe om kortopplysningene kommer på avveie da du allerede har brukt opp denne ene gangen.

Du kan også veksle mellom forskjellige valutaer og enkelte kryptovaluta. Veksling mellom vanlige valutaer er helt gratis, mens det er et gebyr på 1,5 % på veksling til og fra kryptovaluta. Flott dersom du vil låse feriebudsjettet i den lokale valutaen uten å være redd for valutasvingninger.

Ulemper med Revolut:

 • Du må sette inn 10 Euro og betale kr 54,- (an tas av de 10 Euroene) for å få tilsendt et fysisk kort.
 • Det påløper et gebyr ved minibankuttak på 2 %, etter at du har brukt opp gratis grensen på kr 2000,- pr. måned.
 • Revolut har foreløpig ikke status som bank og er derfor ikke omfattet av innskuddsgarantiordningen i EU. De er imidlertid omfattet av EU sitt betalingsdirektiv og direktivet for E-pengeforetak. De er dermed underlagt strenge regler og tilsyn fra lokale tilsynsmyndigheter tilsvarende det norske Finanstilsynet.
 • Ved unormal bruk, noe som betyr over kr 50000,- i løpet av en måned, vil det påløpe 0,5 % i valutapåslag. Fortsatt langt under det som er bransjestandard i Norge med 1,75 %.

Fordeler med Revolut:

 • En rekke sikkerhetsfunksjoner gjør Revolut til en trendsetter innen sikkerhet på betalingskort. Her har norske banker mye å lære.
 • Revolut er helt gratis å bruke. Med unntak av det som er nevnt under ulemper over.
 • Enkel overføring fra norsk konto. Du kan enten overføre penger på sekundet fra ditt norske bankkort eller fra din norske bankkonto til Revolut sin norske bankkonto.
 • Intet årsgebyr, valutapåslag eller gebyr ved vanlig bruk.

Hvordan bli kunde hos Revolut?

Revolut er i likhet med N26 en mobilbank. Du begynner derfor med å laste ned Revolut sin app fra Google Play Store eller Apple sin Appstore.

Igjen så er opplegget likt med løpet hos N26. Du følger enkelt og greit instruksjonene når du åpner appen, ved å ta bilde av pass og deg selv m.m. Det hele tar ikke mer enn 5-10 minutter.

Hvis du benytter denne lenken så får du kr 100,- fra Revolut, etter at du har satt inn 10 Euro selv.

N26 og Revolut benytter henholdsvis Mastercard og Visa.

Siden N26 og Revolut benytter seg av henholdsvis Mastercard og Visa som samarbeidspartner, så står disse kortene på ingen måte tilbake i forhold til norske kort, som typisk også er knyttet opp mot en av disse aktørene.

Både Visa og Mastercard er bransjestandarden verden rundt, og det finnes nærmest ikke en minibank i verden som ikke godtar begge disse alternativene.

Hvilket land du besøker avgjør hvilken betaling og vekslingsform som er mest lønnsom.

Du bør alltid ta hensyn til hvilket land du befinner deg i, før du velger hvordan du skal veksle penger, ta ut penger av minibank og betale for varer.

I de aller fleste tilfeller er N26 og Revolut de beste alternativene, men det finnes unntak hvor andre alternativer bør vurderes. I et land som Thailand er kortbetaling lite utbrett og det meste betales med kontanter. Du er således avhengig av kontanter.

Thailand er også litt spesielt ved at det er standard at alle minibanker tar et gebyr på litt i overkant av kr 60,- pr. uttak, et gebyr som legges til selve uttaket og kan dermed ikke unngås uansett hvilket kort du benytter. N26 og Revolut er fortsattgode alternativer dersom du skal benytte minibank, men du bør begrense deg til få større uttak.

I Thailand så er et godt alternativ å ta med seg norske kontanter og veksle til Thailandske Baht i Thailand. Selv om dette ikke medfører gebyr direkte, så er dette innbakt i vekslingskursen du får, så heller ikke dette er gebyrfritt. Det er forøvrig viktig å sjekke vekslingskursene flere plasser, da dette varierer mye fra sted til sted.

Dersom du ferierer i et Euro land, så er N26 det beste alternativet da det ikke er en beløpsgrense på minibankuttak, kun en begrensning på 5 månedlige uttak uten gebyr. Du kan således ta ut penger og betale for deg på din Europa-ferie helt gebyrfritt, også uten valutapåslag.


Copyrighted content. All Rights Reserved.