Små og store råd til en bedre privatøkonomi

Økonomihjelpen.com

25 tips for å bli kvitt kredittkortgjeld fort!

Det å opparbeide seg kredittkortgjeld er svært dårlig privatøkonomi. Den gjennomsnittlige kredittkortrenten ligger på rundt 25 % årlig rente, og dermed skal det ikke mye kredittkortgjeld til før en allerede anstrengt privatøkonomi kollapser.

Det beste er selvsagt å ikke opparbeide seg kredittkortgjeld i det hele tatt, men for mange er det litt for sent til dette. Uansett hvor mye kredittkortgjeld du har, så bør du ta tak i problemet så fort som mulig, jo før jo bedre. Dette gjelder spesielt dersom du over tid har sett at din totale kredittkortgjeld stiger fra måned til måned, og du har begynt å betale på kredittkortgjeld med ny kredittkortgjeld.

Når du sliter med gjeldsproblemer, så er hovedproblemet at dine månedlige utgifter er større enn dine månedlige inntekter. Uansett hva slags inntekt, utgifter og betingelser på lån og kredittkort du har, så må dette månedlige regnestykket snus, slik at månedlige inntekter blir større enn de månedlige utgiftene.

Hvordan man så går frem for å snu dette månedlige regnestykket, er det mange løsninger på og ikke et enkelt fasitsvar. Noen løsninger er imidlertid enklere enn andre, og nedenfor har vi foreslått en rekke alternativer for deg som vil komme deg fort ut av kredittkortgjeld.

 1. Slutt å betjene kredittkortgjeld ved å stifte ny kredittkortgjeld.

Det absolutt dummeste du kan gjøre, er å betjene gammel kredittkortgjeld ved å ta opp ny kredittkortgjeld. Du kommer da inn i en negativ gjeldsspiral hvor gjeldsbyrden øker fra måned til måned, og før eller siden vil din privatøkonomi kollapse.

Det er derfor uhyre viktig at du slutter med dette, eller du får til en endelig løsning i form av en refinansiering, før det går for langt og ikke kan snus.

 1. Be om avdragsfrihet på boliglånet.

Dersom du bor i egen bolig og sliter med kredittkortgjeld, så bør du omgående ta kontakt med banken du har boliglånet i og be om avdragsfrihet på boliglånet.

Avdrag på boliglån er sparing. Det du betaler i avdrag får du en indirekte rente på det samme som du betaler i boliglånsrente, typisk rundt 3 %. Samtidig sitter du og betaler minst mulig på kredittkortgjelden din med 25% rente, og gjerne enda høyere rente dersom du har dårlige betingelser.

Det er således helt åpenbart at det lønner seg å betale ned minst mulig på boliglånet og mest mulig på kredittkortet i en slik situasjon. Ja, isolert sett er det fornuftig å betale ned boliglånet så fort som mulig, men ikke dersom alternativet er at du blir sittende og betjene dyr kredittkortgjeld. Du bør med andre ord alltid prioritere å betale ned på dyr gjeld foran sparing.

 1. Refinansiering med pant i boligen.

Dersom du eier egen bolig, så bør du i tillegg til å be om omgående avdragsfrihet, undersøke mulighetene for å bake inn kredittkortgjelden i boliglånet. Det vil medføre at du får boliglånsrente i stedet for kredittkortrente, samt at du kan få like lang nedbetalingstid som på boliglånet.

Dette forutsetter at du har friverdi i boligen. Det betyr at boligens antatte verdi er vesentlig høyere enn gjelden som allerede er sikret med pant i boligen. Du har gjerne en formening om hvordan dette ligger an, men ofte kan man få en overraskelse begge veier, når man innhenter en verdivurdering.

Ta kontakt med en takstmann eller eiendomsmegler og be om en verdivurdering på boligen. Dersom du lykkes med å få en verdivurdering som er høy nok til at det kan forsvares å bake inn mer gjeld i boliglånet, så oppsøker du din lokale bank for å søke om en slik refinansiering.

Ved avslag så lytter du til begrunnelsen og forsøker på nytt i en ny bank, eventuelt etter nødvendige tilpasninger i ditt løsningsforslag og presentasjon av problemet.

Dersom dette fortsatt ikke resulterer i en løsning, så kan et dårligere alternativ være et lån uten sikkerhet. Dette er et dårlig alternativ da renten vil bli mye høyere, men normalt likevel noe billigere enn renten på kredittkortgjeld. Samtidig kan det hjelpe for mange å få samlet mange mindre gjeldsposter i en større gjeldspost slik at man kun har en regning å forholde seg til. Sørg for å sammenlign lån for å få best mulig betingelser i et slikt tilfelle.

 1. Be familie stille sikkerhet for et refinansieringslån.

Dersom du ikke eier bolig eller ikke har friverdi i boligen din, så er et annet alternativ å søke refinansiering ved pant i andre sin bolig. På denne måten kan du fortsatt få vanlig boliglånsrente og nedbetalingstid som på et boliglån.

Det er ikke nødvendig at det er din egen bolig som stilles som sikkerhet. Som sikkerhet for bankens ståsted så er en bolig en bolig.

Husk at dette ikke kommer uten bismak. For det første må du involvere de aktuelle familiemedlemmene i dine økonomiske problemer. For det andre så er dette en alvorlig ting å be om. Dersom du ikke klarer å betjene den nye gjelden, så vil det medføre at de som stiller sikkerhet for deg enten må betjene gjelden for deg eller i verste fall får tvangssolgt sin bolig.

Dette byr også på problemer dersom dem som stiller slik sikkerhet for deg en gang i fremtiden ønsker å flytte. Banken du har lånt hos vil jo ikke slette pantet, så når boligen selges må det enten skaffes ny sikkerhet til banken eller så må lånet innfris.

Hvis du ikke kan innfri i en slik situasjon, så må det tas av salgssummen. Som en konsekvens av dette så kan disse dermed bli boende i en bolig de ikke lenger trives i, for å unngå å havne i denne problemstillingen.

Velg derfor denne løsningen med omhu og tenk deg godt gjennom hvem du spør om denne store tjenesten.

 1. Søk et kommunalt startlån

En annen mulighet for å få refinansiert kredittkortgjeld inn i boliglånet er ved å søke om et kommunalt startlån via Husbanken.

Et kommunalt stårtlån er ikke bare en løsning for å hjelpe personer i en vanskelig situasjon inn på boligmarkedet. Det er også et formål med kommunale startlån å kunne tilby personer med gjeldsproblemer en mulighet til å få refinansiering, dersom dette bidrar til at de kan bli boende i eksisterende bolig.

 1. Bli kvitt betalingsanmerkninger.

Betalingsanmerkninger ødelegger de fleste muligheter for å få til en refinansiering, samt tilgangen til mange tjenester som er normale i et velfungerende samfunn.

Det er mulig å få til en refinansiering hvor det stilles pant i bolig som nevnt over, selv om man har betalingsanmerkninger. Dette selv om banken naturligvis blir mer skeptisk enn dersom du ikke har dette. Men for andre refinansieringsløsninger er det håpløst dersom du har betalingsanmerkninger.

Du bør derfor prioritere å bli kvitt betalingsanmerkninger så fort som mulig. Dog hjelper det lite dersom du blir kvitt en betalingsanmerkning ved å prioritere å betale på den gjelden, dersom det resulterer i at du misligholder annen gjeld og ender opp med 3 nye betalingsanmerkninger, som erstatter den ene du ble kvitt.

Dersom du har en eller få betalingsanmerkninger som gjelder fillebeløp, så bør du gjøre det du kan for å bli kvitt dette. Ja, til og med å betale gjeld med ny dyr kredittkortgjeld, kan forsvares i en slik situasjon dersom det er eneste løsning.

 1. Refinansier dyr kredittkortgjeld, med litt mindre dyre forbrukslån.

Kredittkortgjeld og forbrukslånsgjeld har begge skyhøy rente. Likevel ligger forbrukslån normalt betydelig lavere enn kredittkortgjeld. Mens du betaler rundt 25 % i årlig rente på kredittkortgjeld, så kan du få en årlig rente på mellom 15 og 20 % på forbrukslån.

Denne løsningen er langt i fra ideell, men det er tross alt bedre å betale 15 % rente enn 25 % rente på kredittkortgjeld. Samtidig kan du samle flere gjeldsposter i ett lån, og dermed få bedre oversikt, samt unngå en del månedsgebyr og faktureringsgebyr.

Når du skal finne et billig forbrukslån så bør du være skeptisk til såkalte sammenligningssider. Så og si samtlige av disse drives kun med profitt som formål, og lånet som anbefales deg er nødvendigvis ikke det billigste for deg, men det som dette nettstedet tjener mest i provisjon på å formidle til deg.

 1. Be arbeidsgiveren om et lån eller forskudd på feriepenger.

Viste du at arbeidsgiveren kan gi deg mindre rentefrie lån uten at dette utløser skattefordel? Dersom lånet imidlertid har en tilbakebetalingstid på mer enn ett år, eller er større enn 3/5 av folketrygden grunnbeløp, så må det betales en liten rentesats på rundt 2 % årlig rente, for å unngå å regnes som en skattbar fordel i arbeidsforhold.

Dersom du jobber i en litt større bedrift med god og solid økonomi, så kan det absolutt være en mulighet for at arbeidsgiver har anledning til å gi deg et slikt lån. Det gjelder bare å tørre å spørre i mange tilfeller.

Dette er også en fin måte for arbeidsgiver å vise at de tar vare på sine arbeidstakere, og vet at sjansen for at en medarbeider slutter reduseres, ved å hjelpe dem med økonomiske problemer. Arbeidsgiver vet at du ellers vil forsøke å finne deg en bedre betalt jobb, da det er en naturlig konsekvens dersom du ikke får endene til å møttes med inntekten fra din nåværende jobb.

 1. Be om forskudd på lønn eller feriepenger.

Det kan også være et alternativ å be arbeidsgiver om forskudd på lønn eller feriepenger. Spesielt opparbeidete feriepenger kan utgjøre et betydelig beløp, og selv om det kanskje ikke er nok til å betale ut hele kredittkortgjelden din, så slipper du å betale skyhøy rente på den delen du betjener med et slik forskudd.

Dette er i motsetning til et lån fra arbeidsgiver helt risikofritt for arbeidsgiver, da det er ytelser som du tross alt allerede har opparbeidet deg.

 1. Be om lønnsforhøyelse.

Det er fullt legitimt å be om en lønnsforhøyelse, men selvsagt så må man bruke sunn fornuft. I enkelte situasjoner og arbeidsforhold passer det seg rett og slett ikke. Dett kan være dersom du nettopp har fått betydelig lønnsøkning, eller at dette forhandles via forbund.

Dersom du allerede har benyttet tidligere råd, og bedt om lån fra arbeidsgiver eller bedt om forskudd på lån eller feriepenger, så er dette et naturlig oppfølgingsspørsmål. Da kan gjerne arbeidsgiver allerede ha litt dårlig samvittighet for at den ikke kan tilby deg lån eller forskudd, og kan dermed være mer tilbøyelig for å gi deg en lønnsforhøyelse.

Dersom arbeidsgiver vil, men ikke kan, gi deg lønnsforhøyelse, så kan du spørre om muligheten for å få en annen og bedre betalt stilling i samme bedrift.

Dersom du jobber deltid og har kapasitet til å jobbe fulltid, så er dette tiden for å lufte dette spørsmålet også.

 1. Bytt jobb.

Veldig ofte kan man oppleve å få betydelig bedre lønnsbetingelser ved å bytte jobb. Det kan enten være å søke jobb hos en konkurrent, eller ved å bytte bransje.

Dersom arbeidsgiver ikke har villet eller kunne hjelpe deg til nå, men du vet at du gjør en god jobb og arbeidsgiver er ening i dette, så kan det at du er aktiv på arbeidsmarkedet være det som skal til for at nåværende arbeidsgiver forstår alvoret og gir deg bedre lønnsbetingelser.

 1. Klipp alle kredittkortene.

Dette kunne vi like gjerne hatt som overskrift. Dersom du har problemer med at du opparbeider deg kredittkortgjeld, så er kredittkort ikke noe for deg.

Dersom du betjener kredittkortgjeld med ny kredittkortgjeld, så er det en veldig vanskelig trend å snu uten å kvitte seg med alle kredittkort. Hver måned så skal du bare gjøre det denne ene siste gangen, men man ender fort opp med å gjøre dette igjen og igjen.

Det eneste riktige du kan gjøre i en slik situasjon er å klippe alle kredittkortene dine. Men, det er ikke nok. Du må også kontakte kredittkortselskapene og si opp det enkelte kredittkortet. Hvis ikke vil du oppleve at det før eller siden kommer nye kort, etter hvert som utløpsdato på de kortene du har klippet løper ut.

 1. Betal ned kredittkortgjelden med høyest rente først.

Dessverre for mange, så nytter det ikke å få til en løsning med refinansiering, og de må ta den tunge veien med å betale ned gjelden mens det fortsetter å løpe dyr rente.

Det du gjør i en slik situasjon er å betale ned minimumsbeløpet på alle kredittkort og forbrukslånene som du har. Dette gjør du på alt unntatt ett kredittkort eller lån. Den gjeldsposten med aller høyest effektiv rente (ta med andre gebyrer i regnestykket) betaler du så mye ekstra ned på som du klarer hver måned.

Slik tar du for deg kredittkort etter kredittkort og jobber deg sakte men sikkert ned, helt frem til du til slutt betaler ut det kredittkortet eller annen forbruksgjeld med lavest rentesats.

 1. Skaff deg en ekstrainntekt.

Dersom du har begrensete muligheter til å bytte jobb, eller trives veldig bra i den jobben du har og derfor nødig vil bytte, så kan det være aktuelt å skaffe deg en ekstrainntekt for en begrenset periode.

Det er relativt enkelt å skaffe seg en tradisjonell ekstrainntekt slik som å kjøre taxi, jobbe på kveldstid i en kiosk, eller jobbe som støttekontakt i helger for å nevne noen alternativer.

Det er også en rekke muligheter for å tjene penger online, men veldig ofte tar det litt tid å opparbeide seg et inntektsgrunnlag på denne måten. Litt av hensikten er tross alt å øke inntekten raskt for å snu den negative økonomiske trenden fort.

Ved mindre gjeldsproblemer hvor du kanskje bare har opparbeidet kredittkortgjeld på ett eller to kredittkort, så kan det kanskje være tilstrekkelig med en tusenlapp eller to ekstra i måneden. Dette kan du relativt enkelt skaffe deg, ved å sette av en times tid om dagen, eller i ledige stunder, svare på spørreundersøkelser mot betaling.

 1. Kutt i forbruket.

I stedet for, eller i tillegg til, å strebe etter å tjene mer penger, så bør du du kutte det du kan i personlig forbruk. Dette gjelder ikke bare i en overgangsfase, men også på lang sikt. Det er sannsynligvis et overforbruk over tid, som tross alt har satt deg i den situasjon som du har havnet i.

Husk at ved lønnsforhøyelse eller ekstrainntekt, så kommer dette i tillegg til den inntekten du allerede har. Dette må du betale nesten 50 % skatt på. En krone spart tilsvarer dermed nesten to kroner i ekstrainntekt.

Sparing er derfor et særdeles effektivt tiltak, og i mange tilfeller kan mye gjøres bare ved enkle tiltak som ikke vil gå ut over livskvaliteten. Dette gjelder alt i fra daglige utgifter som dagligvarer, til bytte av forsikring og bankforbindelse.

Dersom du handler fast på Meny så kan du spare mye hver måned ved å bytte til Kiwi. Dette forutsetter at du ikke bruker mye penger på en lengre reise til butikken. Da vil vinningen gå opp i spinningen.

Gå gjennom alt av avtaler på dine faste utgifter som telefoni, internett, forsikringer og andre faste månedlige utgifter du har. Finnes det like gode, men billigere alternativer, så bytter du over til disse. Kanskje du også kan klare deg med billigere løsninger som er nesten like gode?

Forsikringer er det mye å spare på, spesielt dersom du ikke har fulgt med de siste årene og har forhørt deg hos konkurrenter.

 1. Stump røyken!

Dersom duer en av som fortsatt ikke har sluttet å røyke, så er det definitivt tiden for det nå. Nå er det ikke lenger bare din helse som står på spill, men din økonomiske fremtid. Hva mer motivasjon trenger du egentlig?

Dersom du røyker en tjuepakning om dagen så utgjør dette over kr 3000,- hver måned. Det er ferdig skattete penger! Med andre ord så må du ha en månedlig inntektsøkning på over kr 5000,- for å kompensere for det det koster deg å fortsette å røyke.

 1. Bytt i en billigere bil.

Dersom du kjører rundt i en dyr såkalt «premium» bil, så er det på tide å bytte denne ut i en billigere bil. Dersom husstanden har to biler, så er det på tide å vurdere behovet for dette. Kanskje klarerer dere dere med en bil en periode.

Bil er dyrt og faller som en sten i verdi, og må aldri ses på som en investering. Når din økonomi en gang i fremtiden blir god og du er uten kredittkortgjeld, så kan du heller kjøpe en ny bil, tilsvarende eller bedre enn den du nå kvitter deg med.

Her er det imidlertid viktig å ikke spare seg til fant. Dersom du ikke kan skru på bilen selv, så blir en gammel og billig bil fort dyr på grunn av verkstedsutgifter.

I stedet for å bytte til en eldre bil så er det bedre å bytte bilklasse. Det er mye å spare i månedlige utgifter på å gå fra en stor SUV, til en bil i mellomklassen av samme årsmodell og merke.

 1. Flytt til billigere bolig om nødvendig.

Det er sjeldent mye penger å spare på å flytte, men det finnes en del unntak. Dersom du bor i en unødvendig stor og dyr bolig, eller denne ligger i et eksklusivt område, så kan det likevel være fornuftig å flytte.

Dersom du leier bolig og har hatt samme utleier i mange år, så er det lov å legge frem dine problemer for denne og be om lavere husleie, enten midlertidig eller permanent.

Det verste huseiere vet er å måtte bruke tid på å finne en ny leietaker. De vet hva de har, men ikke hva de får. Dette ender ofte også med at boligen blir stående tom i en måned eller to i en overgangsfase fra gammel til ny leietaker, spesielt i mindre populære områder. De fleste utleiere vil derfor strekke seg langt for å beholde en leietaker de er fornøyd med.

 1. Lei ut via AirBnb.

Dersom du eier bolig og har problemer med kredittkortgjeld, så vil du likevel gjerne fortsatt reise bort på ferie innimellom. Hvorfor ikke benytte anledningen til å tjene litt penger på boligen din, en bolig som likevel blir stående tom i denne perioden? Pengene bruker du til å finansiere ferien din eller til å betale ned kredittkortgjelden.

Selv om du ikke betaler ned kredittkortgjeld med dette, så slipper du kanskje at du opparbeider deg ny kredittkortgjeld i ferien. For dersom du er som så mange andre, så har du ikke lyttet til vårt råd om å klippe og si opp alle kredittkortene dine.

 1. Reis på ferie til lavkostland.

Som vi allerede har vært inne på, så er ferie noe som er viktig for mange, og er ikke noe man vil droppe uten videre. Du kan imidlertid spare mye penger med å legge ferien til lavkostland fremfor land med et høyere prisnivå.

Dersom du i alle år har pleid å reise på sommerferie til Gran Canaria, så kan du spare mye penger på å bytte til Tyrkia. Selv om selve reisen nødvendigvis ikke er så mye billigere, så er det mye penger å spare under sele oppholdet, da prisnivået er langt lavere i Tyrkia enn på Kanariøyene.

Polen er et annet lavkostland som ligger relativt nærme Norge, og som det er en rekke billige flyavganger til ifra de aller fleste større norske byene. En ny og litt annerledes ferie, og samtidig mye billigere enn den tradisjonelle bilturen til Danmark, et land som er dyrt og nå har veldig ugunstig valutakurs for tiden, sett med norske øyne.

Det trenger imidlertid ikke å bli så veldig annerledes. Det er billig å leie bil når du kommer til flyplassen i Polen, og Polen har både fornøyelsesparker, fine strender og billig øl, ting som er det samme man forbinder en typisk Danmarksferie med.

 1. Dropp papirfaktura.

Vi har alle våre faste månedlige utgifter som forfaller hver måned eller kvartal. Dersom du fortsatt er blant de mange som ikke har byttet til faktura på e-post eller e-faktura, så betaler du sannsynligvis flere hundrelapper i måneden bare i fakturagebyr for dette.

En time foran datamaskinen eller noen telefoner for å endre disse faktureringsrutinene er ofte det som skal til. Ikke det største innsparingspotensialet, men med tanke på at det er en jobb du gjør en enkelt gang så er det for dumt å ikke gjøre dette omgående.

 1. Gjør alt for å unngå nye inkassosaker.

Inkasso er veldig fordyrende og kan også medføre andre negative konsekvenser, slik som betalingsanmerkninger, rettslig pågang og utleggstrekk i din inntekt.

Uansett om du allerede har pådratt deg inkassogjeld eller ikke, så bør du gjøre alt for å unngå at nye saker havner til inkasso.

Det samme gjelder dine betalingsrutiner. Dersom du konsekvent betaler dine regninger på forfallsdatoen på inkassovarselet, så vil purregebyr og forsinkelsesrenter fort balle på seg, på samme måte som fakturagebyr som vi har nent over.

Selv om purregebyr baller på seg i lengden, så er det ingenting i forhold til det som kan påløpe i inkassoomkostninger. Faktisk så kan bagatellregninger på noen hundrelapper mangedoble seg i løpet av få måneder.

Gjør deg selv om samfunnet en tjeneste. Ikke kast penger ut av vinduet til inkassobyrået, samtidig som du sørger for at en kynisk bransje tjener litt mindre penger.

 1. Prut på kravet.

Dersom du har slitt med kredittkortgjeld og annen gjeld over lengre tid, så har du gjerne opparbeidet deg en del eldre inkassogjeld.

Dersom du får tilgang til penger til å betale dette, så er det idiotisk å ikke prute på kravet. Tilby å betale det opprinnelige hovedkravet pluss litt til. Både kredittkortselskapet og inkassobyrået er kyniske aktører som krever blodrenter og høye gebyrer fra skyldnere, så du trenger overhodet ikke å ha dårlig samvittighet.

Det er relativt enkelt å få rundet ned kravet litt, men det er imidlertid vanskeligere enn mange tror å prute kravet ned mye. Inkassoguden.no har skrevet er mer inngående artikkel om dette som du kan lese her.

 1. Inngå avdragsordninger med inkassobyrået på dine betingelser.

Dersom du er i en slik situasjon at du har pådratt deg inkassogjeld, og det i tillegg er foretatt mislykkede rettslige inndrivningsforsøk mot deg, så trenger du ikke å kaste pengene etter inkassobyrået, når du får muligheten til å betjene en eller flere avdragsordninger for å betale ned gjelden.

Ta kontakt med inkassobyrået og forklar at du har slitt med flere gjeldsposter over lengre tid, og at du nå har muligheten til å betjene avdrag på noe av dette. Gi klar beskjed om at du vil prioritere dem som gir deg best betingelser.

Inkassobyrået har lov til å legge på et betydelig avdragsgebyr, dersom du avtaler en avdragsordning på mer enn 4 avdrag. Si at dersom de dropper dette, samt fryser rentene så lenge du betjener avtalen, så vil du prioritere dem. Veldig ofte vil de gå med på dette, spesielt dersom de allerede har forsøkt med mislykkede rettslige skritt.

 1. Skaff deg alternativer til kredittkort.

Dersom du klipper alle kredittkortene dine som vi har anbefalt, så sitter du gjerne igjen kun med ditt norske debetkort. Dett er gjerne greit å bruke i Norge, men kan bli en dyr løsning i utlandet.

Vær imidlertid klar over at det de siste årene er kommet en rekke nye produkter hos europeiske banker og betalingsformidlere, som tilbyr helt gratis debet kort til nordmenn slik som N26, som er gratis eller tilnærmet gratis å bruke i utlandet. Du finner mer informasjon om hvordan du skaffer deg et gratis debetkort i denne artikkelen.

Unngå å rykke tilbake til start når du betaler ut kredittkortgjeld ved refinansiering.

Husk at det ikke bare gjelder å bli kvitt kredittkortgjeld. Det er like viktig å passe på at man ikke havner i samme situasjon på nytt igjen.

En refinansiering i form av at kredittkortgjelden bakes inn i boliglånet kan ofte være en rask, enkel og gunstig løsning, noe som gjør at dette ofte anbefales som det aller beste alternativet. Baksiden med en slik løsninger er at det oppleves såpass enkelt at man gjerne ikke lærer leksen sin.

Svært mange som har fått til en refinansiering av kredittkortgjeld ved å bake gjelden inn i boliglånet, havner i samme situasjon på nytt i løpet av få år, gjerne med enda større lån. Alle kredittkortene ble beholdt ved forrige refinansiering, og man har gjerne fått nye samt fått utvidet kreditten på gamle kredittkort.

Problemet er at denne gangen så er det kanskje ikke mer friverdi i boligen som muliggjør en ny refinansiering, eller så har man nådd taket for det banken kan låne deg ut ifra sin egen inntektssituasjon. Når man så plutselig opplever å bli avvist i banken kommer dette gjerne som et sjokk, det var jo så lett forrige gang.

Samtidig sitter man med et større gjeldsproblem enn noen gang tidligere. For mange er gjeldsproblemet på dette stadiet så stort at det ikke hjelper å selge alt man eier av bolig og formuesgoder, man sitter likevel fortsatt igjen med uhåndterlig gjeld.


Copyrighted content. All Rights Reserved.