Små og store råd til en bedre privatøkonomi

Økonomihjelpen.com

Selg din samling med frimerker og mynter så fort som mulig.

Mange av oss har lært av foreldre og besteforeldre at det er lurt å spare i frimerker og mynter, men opplever at samlingen ikke stiger i verdi, snarere tvert imot. Når man bestemmer seg for å selge hele eller deler av samlingen, så opplever man at verdien er langt lavere enn det som fremgår som katalogverdi.

Hvorfor er det slikt og hvorfor anbefaler vi deg likevel å selge hele din samling med frimerker og mynter?

Frimerker og mynter som et investerings eller spareobjekt, har allerede vært dårlig butikk i flere tiår. Vi mener interessen og verdien bare vil fortsette å falle.

Grunnen til denne utviklingen er svært enkel. Barn og unge samler rett og slett ikke på frimerker og mynter lenger, i hvert fall ikke slik det ble gjort for en generasjon siden. Det finnes sikkert noen unntak her og der, men i det store og det hele er dette en hobby for gamle gubber. Disse gubbene blir eldre og eldre og faller sakte, men sikkert fra.

For at et samleobjekt skal opprettholde sin verdi, eller øke i verdi, så er det vesentlig at det er tilstrekkelig mange interessenter. Det som skjer, er at samlingene består samtidig som jevnlig blir færre samlere som er interessert i disse. Da fungerer markedskreftene så enkelt at verdien etter hvert faller.

Dette er ikke til å unngå, og så lenge det ikke skulle komme en renessanse hvor det plutselig blir hipt å samle på frimerker og mynter igjen, så vil denne utviklingen bare fortsette nedover. Derfor anbefaler vi deg å selge din frimerkesamling, jo før jo bedre.

Samlingen kommer etter all sannsynlighet til å falle i verdi fremover, i stedet for å stige i verdi. Dette selv om samlingen blir eldre og dermed burde bli mer interessant ifølge gammel lære.

Kun de aller mest eksklusive objektene er verdt å beholde.

Ingen regel uten unntak, det gjelder også i denne sammenhengen. De aller dyreste og mest sjeldne objektene synes å opprettholde sin verdi i større grad, og kan også øke i verdi i motsetning til mindre spesielle objekter med lavere samleverdi.

Dersom du kommer over en samling med noen Norgesglass med mynter og en frimerkesamling, så er det lett å tro at dette er verdifullt. Fakta er at nær sagt alle mynter og frimerker utstedt etter andre verdenskrig har svært liten samleverdi.

Unntak finnes alltid, også her. En toøring fra 1968 kan være verdt flere titusener, men ikke uten grunn. Den er nærmest umulig å få tak og det er ikke verdt bryet å lete gjennom et gammelt Norgesglass med toøringer i håp om å finne denne. Mynten ble kun produsert til såkalte samlersett, totalt 3467 dette året. Kun et fåtall av dette igjen er tatt ut av disse settene. Det omtalte Norgesglasset har sannsynligvis vært pløyd gjennom flere ganger allerede, i håp om å finne denne skatten.

For at frimerker og mynter skal ha en verdi, så bør de være fra før krigen og helst tilbake til 1800 tallet eller tidligere. Selv ikke da er du garantert å sitte på et verdifullt objekt.

Det er ikke bare objektet i seg selv som har verdi. Kvalitet er svært viktig, kun små skader eller tegn på bruk kan forringe verdien enormt i forhold til ett perfekt eksemplar. For frimerker kan verdien også påvirkes stort av hvor mange frimerker som henger sammen, om de er ustemplet eller stemplet og i så fall hva slags stempel.

Objekter med en produksjonsfeil som har sluppet gjennom kvalitetskontrollen, kan også ha stor verdi selv om objektet i utgangspunktet regnes som nær verdiløst.

I denne artikkelen som VG publiserte tilbake i 2003 kan du lese om hvilke objekter du kan se etter i en tilsynelatende lite spennende samling.

Styr unna samlerhuset!

Samlerhuset har gjort god butikk på å selge mynter og frimerker til godtroende norske samlere med lav bransjekunnskap. Det eneste du kan være sikker på er at du ikke gjør et godt kjøp via disse.

Det eneste unntaket kan være gull og sølvmynter, noe vi kommer tilbake til senere, men også dette får du nok til mye bedre priser andre steder.

Dersom du har lyst på en samling som fremstår som spennende, gjerne med litt historie som presenteres sammen med produktet i flott innpakning, så værsågod. Som et investeringsobjekt derimot, så er dette svært dårlig butikk og grenser mott svindel i det kjøperne (etter vår og mange andres mening) villedes til å tro at de kan selge objektene til samme pris eller med fortjeneste.

Trygve Hegnar er en respektert finansmann som har uttalt seg særdeles kritisk til Samlerhusets metoder. Ikke minst med at de utgir sine egne medaljer hvor det gis inntrykk av at dette er en offisiell norsk utgivelse. Fakta er et Myntverket lager og produserer disse medaljene på bestilling fra Samlerhuset.

Dersom du har en slik samling med medaljer fra Samlerhuset, så må vi skuffe deg. Samlingen er tilnærmet verdiløs og vil nok dessverre alltid være det. Veldig ofte dras villedingen også videre ved at det opplyses at medaljene er belagt med rent gull, noe som jo høres dyrt og forlokkende ut. Dette ytre gullaget er gjerne så tynt at det ikke er mange kronene i gull på hver mynt.

Dersom du sitter på en slik samling så kan du bare glemme å selge deg. Det er heller ikke verdt å sende inn til omsmelting. Behold det som et dyrekjøpt skrekkeksempel på en dårlig investering, noe som du kan bruke til en god historie om hvordan du ble rundlurt.

Dersom du likevel skal kjøpe noe fra Samlerhuset, selv om det aldri er god butikk, så bør du i det minste sørge for at du kjøper ekte vare, nemlig offisielle frimerker og mynter, og aller helst offisielle gull og sølvmynter. Dette bør du likevel kjøpe andre steder til bedre priser.

Unntak for gull og sølvmynter.

Gull og sølvmynter har faktisk hatt en økning i interesse de siste årene blant nye grupper samlere. Mange av disse nye samlerne sparer på dette av andre grunner enn tradisjonelle myntsamlere. De samler på det rett og slett for å ha et byttemiddel i krisetider og er særdeles populært i det sterkt voksende prepper miljøet, en subkultur som stammer fra USA.

Den åpenbare fordelen med Gull og Sølvmynter er at de alltid vil beholde sin smelteverdi, uavhengig av verdiutviklingen i samlermarkedet. Investeringer i både gull og sølv har gjennom historien alltid blitt sett på som «trygge havner», selv når andre markeder sliter.

Du bør alltid se på gullmengden i den aktuelle mynte kontra prisen du betaler for å forsikre deg om at du ikke betaler overpris. Dyre sjeldne samlerobjekter, hvor verdien er langt over metallverdien, er noe du bør overlate til ekspertene å investere i.

Hvordan selge en samling med frimerker og mynter?

Dersom du sitter på en samling med mynter og frimerker som du ønsker å selge fordi du opplever at katalogprisen ikke utvikler seg særlig positivt, så vil du fort oppdage at det ikke er så enkelt å legge dem ut for salg til katalogpris og tro du får dette for dem.

Dersom du mener at du har en verdifull samling, så bør du gå gjennom samlingen sammen med en ekspert som hjelper deg med å plukke ut de verdifulle objektene. Disse objektene kan du sende inn til auksjon hos et anerkjent auksjonsfirma som Skanfil eller lignende.

Den resterende samlingen etter dette har lav verdi. Du kan likegodt beholde den for affeksjonsverdiens skyld. Eventuelt kan du legge den ut for salg på en tjeneste som finn.no eller qxl.no, og selge samlingen samlet for noen hundrelapper eller tusenlapper avhengig av størrelse.

Det er fortsatt penger å tjene på kjøp og salg dersom du er ekspert.

Selv i et stillestående og nedadgående marked er det penger å tjene. Dette gjelder også for frimerker og mynter.

Det er mange flere samlinger med mynter og frimerker rundt om i vårt vidstrakte land enn det er samlere. Den vanligste årsaken til dette er at samlere går av med døden og arvingene sparer på samlingen av respekt for den avdøde, eller i tilfelle samlingen skal ha en verdi. Ellers er det mange tidligere samlere som har mistet interessen med tiden og har en «glemt» samling liggende.

Sike samlinger kan en ekspert kjøpe opp og tjene penger på, dersom denne vet hva han skal se etter. Denne personen må ha et trent øye både for å raskt kunne avgjøre om samlingen er interessant, samt ha dypere detaljkunnskap for å luke ut de virkelige interessante objektene etter kjøp.

Hvor lønner det seg å kjøpe mynter og frimerker?

Selv om prisutviklingen ikke har vært og sannsynligvis ikke vil være noe å skryte av fremover, så betyr det ikke at det ikke er mulig å tjene penger på frimerker og mynter dersom du er dyktig til å forhandle pris og har god forståelse av verdsetting av objekter og samlinger.

Svaret er ganske enkelt. Du kjøper ikke frimerker og mynter hos forhandler eller hos nettsteder som Samlerhuset. He maksimeres prisene på alle objektene og muligheten for at et objekt er underpriset er minimal.

Den beste måten å tjene penger på er å kjøpe større samlinger som dem er. Dødsbo, hvor arvinger med lite kunnskap eller interesse ønsker å bli kvitt en samling, er en fin måte å skaffe seg en billig samling på. Denne samlingen går du så igjennom og plukker ut det som er av verdi og selger det gjenstående som en komplett samling til neste mann som ikke er like heldig.


Copyrighted content. All Rights Reserved.