Små og store råd til en bedre privatøkonomi

Økonomihjelpen.com

Kan jeg få forbrukslån uten sikkerhet?

Svaret på spørsmålet i overskriften er enkelt, det er ja. Selv om det av navnet forbrukslån fremgår at det er til forbruk så er det like typisk for produktet at det gjelder lån uten sikkerhet. Lån med sikkerhet i form av pant i bolig eller bil kalles av denne grunn dermed gjerne for boliglån eller billån.

På fagspråket skiller man gjerne mellom sikrede lån og usikrede lån. Usikrede lån forbindes normalt med forbrukslån og kredittkort men kan også gjelde andre former for lån og kreditter. Det er mye større risiko for finansieringsselskapet å gi lån uten sikkerhet enn ved å gi lån med sikkerhet. Dette er hovedårsaken til at forbrukslån og kredittkort har en betydelig høyere rentesats enn boliglån og billån med pant i bolig eller bil.

Forbrukslån med pant i bolig

Det er fullt mulig å få forbrukslån med pant i bolig og i slike tilfeller bør forbruker forvente å få en rentesats deretter. Dersom lånet er lite og/ eller med foranstående heftelser så vil nok rentesatsen være noe høyere enn ved et 1. prioritets boliglån innen 60% av boligens verdi. Nettopp hvor stor friverdi det er i boligen etter det aktuelle pantet som gis ved et forbrukslån er avgjørende for hvor stor sikkerhet det er for at banken får innfridd lånet ved et eventuelt mislighold ved tvangssalg. Dersom boligen er heftet ved et boliglån som er på 80% av boligens verdi så er et forbrukslån etter dette fortsatt rimelig godt sikret men det er likevel en reell risiko for at banken kan tape hele eller deler av kravet ved mislighold slik at det må gjennomføres tvangssalg.

Les mer …

Er et kommunalt startlån noe du kan få?

Kommunalt startlån er en type boligfinansiering som tilbys av Husbanken i samarbeid med norske kommuner. Selv om det er Husbanken som sørger for selve finansieringen så foregår hele søknadsprosessen via kommunen der boligen du søker startlån ligger i. Et kommunalt startlån er ment som et alternativ for dem som sliter med å få innvilget vanlig boligfinansiering i tradisjonell bank eller som er vanskeligstilte på andre måter.

Oppfyller du de grunnleggende kravene til startlån?

Hovedintensjonen med ordningen med kommunale startlån er å gi et alternativ til dem som vil ha problemer med å få innvilget vanlig bolig finansiering via tradisjonell bank. Dette kan være barnefamilier som sliter med å finne egnet bolig eller at den ene av foreldrene får behov for å kjøpe sin tidligere partneren sin ut av boligen ved samlivsbrudd. Personer eller familier med helsemessige og/ eller sosiale utfordringer er også i målgruppen for ordningen.

Betalingsanmerkninger er ingen hindring.

Personer med gjeldsproblemer er også aktuelle for ordningen og her er ikke betalingsanmerkninger noe hindring i seg selv i motsetning til vanlige banker som normalt blankt avviser slike søkere. Det er viktig å være klar over at den totale gjeldsmengden til søker likevel vil være avgjørende i forhold til betjeningsevnen slik at det kan være fornuftig å vurdere å søke en gjeldsordning i forbindelse med startlån. Pass i så fall på at dette kommer frem i selve gjelsordningen at det åpnes for dette slik at du slipper å søke om endring senere. Et kommunalt startlån kan også være en god måte å komme inn på boligmarkedet etter en fullført gjeldsordning.

Les mer …

Er sammenligningssider av finansielle tjenester troverdige?

Internett flommer nærmest over av nettsider med forskjellige og kreative varianter hvor brukerne kan sammenligne de forskjellige finansproduktene for å finne det forbrukslånet eller kredittkortet som passer best til brukerens forbruksmønster. Et eksempel på en god side i denne nisjen er finansguide.com som til og med har en egen sammenligningsside hvor man kan sammenligne SMS lån.

Slike sammenligningssider er i utgangspunktet en fabelaktig ide. Det er heller ikke alltid så enkelt at det kun er det lånet med billigst rente som er det beste for akkurat deg. Det kommer an på hva du skal bruke lånet eller kredittkortet til og hvor lenge kreditt tiden eventuelt skal vare. Jo lenger et lån skal løpe før innfrielse jo mer vesentlig er rentesatsen i forhold til andre betingelser er noe du kan se på som en hovedregel.

Les mer …

Lønner det seg å refinansiere kredittkortgjeld med forbrukslån?

Den siste tiden har det stadig dukket opp annonsering fra tilbydere av forbrukslån hvor man oppfordres til å refinansiere sin kredittkortgjeld og samle denne kredittkortgjelden i et større forbrukslån med lavere rente. Spørsmålet er om dette lønner seg og hva alternativene eventuelt er.

Forbrukslån er et bedre alternativ enn kredittkort!

Både forbrukslån og kredittkort er begge deler dyrt og er noe du i utgangspunktet alltid bør unngå. I noen tilfeller kan det dog være lønnsomt med kredittkort for å utnytte fordelene som er bakt inn i dette. Dette er imidlertid alltid under forutsetning av at du betaler hele saldoen på fakturaens forfall. Dersom du benytter kredittdelen i et kredittkort så er du inne i en ond sirkel med skyhøy rente og havner fort i en situasjon hvor du ender opp med å dekke minimums avdragene med ny gjeld på kredittkortet eller andre kredittkort.

Les mer …

Si nei takk!

Stå imot fristelsen til å ta imot tilbud om kredittkort og forbrukslån.

For den disiplinerte er det absolutt mange fordeler ved å være innehaver av ett eller to kredittkort med gunstige betingelser. Du er ekstra godt beskyttet ved misbruk eller ved behov for reklamasjoner på kjøp foretatt med kortet samt at mange kredittkort har gunstige rabatter og forsikringsordninger inkludert. Det er liten tvil om at mange kan ha glede av slike fordeler samt den lille ekstra tryggheten ved å ha flere kort som en ekstra trygghet på reise.

Les mer …


Copyrighted content. All Rights Reserved.