Små og store råd til en bedre privatøkonomi

Økonomihjelpen.com

Hvorfor får jeg ikke kredittkort?

Har du fått avslag på søknad om kredittkort uten å forstå hvorfor du fikk avslag?

I et slikt tilfelle er det i utgangspunktet bare en fornuftig ting å gjøre, nemlig å glemme hele kredittkortet. Banker og andre norske finansinstitusjoner har i dag såpass lave kriterier for å innvilge søknad om kredittkort at dersom du ikke får innvilget dette så bør du sannsynligvis heller ikke ha et kredittkort. Dersom banken med andre ord ikke har innvilget deg et kredittkort har de vurdert det til å være så risiko at det ikke er verdt å ta sjansen på deg som kunde, dette til tross på en årlig rente som ofte er på over 20 %. Banken har med andre ord råd til å ta seg et betydelig tap og mislighold på kredittkort og samtidig tjene penger på produktet.

Dette gjelder selvfølgelig ikke dem som er godt bemidlet og kan benytte seg av tjenester som private banking hos DNB, men også disse kan ha godt av å sammenligne priser og betingelser i en kredittkort test.

Har du betalingsanmerkninger?

Den mest opplagte årsaken til at du ikke har fått innvilget kredittkort er at du er registrert med en eller flere negative betalingsanmerkninger. Dersom du har registrert dette på deg gir det normalt automatisk avslag hos alle tilbydere av kredittkort. Dersom du allerede er registert med betalingsmislighold hos andre kreditorer i form av betalingsanmerkninger er muligheten for at du vil misligholde annen gjeld også så stor at kredittkort tilbyderne velger deg vekk til fordel for kunder uten betalingsanmerkninger.

Din inntekt har betydning for din kredittkort søknad.

Betalingsanmerkninger trenger ikke å være den eneste årsaken til at du får avslag på søknad om kredittkort. Det er en rekke andre forhold som legges til grunn i kredittvurderingen av deg. Den viktigste kriteriet etter eventuelle betalingsanmerkninger er din inntekt som er registrert de 3 siste årene på deg i skattelistene. Det er ikke bare inntektens størrelse som gjelder men også om det vises en oppadgående trend (du øker litt i lønn for hvert år) og hvor stor inntekten er i forhold til allerede eksisterende gjeld. Pr d.d. finnes det ikke noe gjeldsregister så opplysninger om dette baseres på opplysninger som du oppgir. Dette kan være kopi av selvangivelse men er normalt i forbindelse med kredittkortsøknad for enkelthetens skyld begrenset til at du kun opplyser om annen gjeld. Her er det selvsagt fristende å lyve eller ”glemme” å opplyse om noe og du vil mest sannsynligvis slippe unna med det. Vi vil likevel sterkt fraråde dette da det kan føre til både straffeansvar og det faktum at du faktisk får et innvilget kredittkort hvor du egentlig ikke har råd til å benytte kreditten som du er innvilget.

Har du fast jobb eller fast inntekt?

Fast jobb eller i det minste fast inntekt er et viktig kriterium for å få innvilget søknad om kredittkort. Dog kan studenter oppleve å få innvilget kredittkort med en relativ lav kredittgrense for å knytte dem til seg som kunde. Studenter vil jo normalt før eller siden komme ut i arbeid med full inntekt og selv om de har lite penger i dag så vil de i fremtiden uansett med stor sannsynlighet få mulighet til å betjene et kredittkort, også et eventuelt mislighold. Dersom du er trygdet betyr det nødvendigvis ikke at du automatisk vil få avslag på kredittkortsøknaden din. Du må nok imidlertid påregne at søknaden vil bli ekstra nøye vurdert da trygdede normalt har begrensede forutsetninger om å komme i arbeid med høyere lønn i fremtiden og har generelt lav inntekt.

Har du formue?

Det at du er registrert med formue er alltid veldig positivt i forbindelse med kredittvurdering og derfor i forbindelse med søknad om kredittkort. Det at du har formue betyr normalt enten at du har ”penger på bok” eller har dyre eiendeler. Begge deler er tegn på at du har en ordnet økonomi og bruker mindre enn du tjener.

Andre kriterier ved søknad om kredittkort

Næringsinteresser, adresse, alder og lignende er blant flere andre forhold som blir tatt med i vurderingen og kan trekke opp eller ned i forbindelse med en kredittkortsøknad. Dog vil slike forhold normalt ha mindre betydning enn betalingsanmerkninger, inntekt , formue og inntektskilder som beskrevet over. For å lese mer om årsaker til negativ kredittvurdering kan du lese denne artikkelen.

Trenger du egentlig kredittkort?

Kredittkortgjeld og forbrukslånsgjeld er de viktigste årsakene til at nordmenn havner i betydelige gjeldsproblemer. Spesielt kredittkort er særdeles lett å anskaffe. Fristende å bruke da pengene er tilgjengelig der og da og har på toppen av det hele blodrenter som mange mener er dirkete umoralske. Dersom du sliter med å få innvilget et kredittkort er du absolutt i fare for å havne i denne gruppen og du bør derfor sterkt vurdere å glemme hele kredittkortet.

Det er imidlertid noen fordeler og gode grunner også ved å ha et kredittkort. Det gir en ekstra trygghet på reise, både fordi det å ha et ekstra kort alene gir en ekstra trygghet og fordi du som forbruker er bedre beskyttet dersom et kredittkort misbrukes enn et tradisjonelt bankkort (debetkort) misbrukes. De fleste kredittkort har også en eller annet variant av reiseforsikring inkludert, noe som kan være praktisk, men som for de aller fleste er unødvendig da de ofte allerede har reiseforsikring sammen med sine andre forsikringer.

Mange kredittkort tilbydere har også samarbeidspartnere som kan gi deg tilbud og fordeler. Dette gjelder ikke minst spesielt på reise og reiserelaterte tjenester. Det har de siste årene også blitt mer vanlig med cashback på bruk av kredittkort, noe Bank Norwegian blant annet har satset stort på, tilsynelatende med stor suksess. Dersom du lurer på hvilket kredittkort du skal velg så kan du lese mer om forskjellige kredittkort her.


Copyrighted content. All Rights Reserved.