Små og store råd til en bedre privatøkonomi

Økonomihjelpen.com

Tannlegebehandling i utlandet

Det er dyrt å gå til tannlege i Norge og mange som har trang økonomi drøyer dette i det lengste noe som gjør at utgiftene blir desto større når man ikke lenger har noe særlig valg. Utgiftene kan fort komme på flere titusener og opp i hundretusenkroners klassen i ekstreme tilfeller. Da er det selvsagt naturlig å se på muligheter for å redusere disse utgiftene betydelig.

Thailand og Polen benyttes av mange til tannbehandling i utlandet

Når man skal gå nye veier for å å spare penger så kan det være fornuftig å ikke gå stien opp på nytt helt på egenhånd. Selv om de fleste fortsatt velger å gjennomføre dyr behandling her hjemme i Norge, både fordi det føles tryggest og fordi de er bekvemt i forhold til å slippe reise, så betyr det ikke at mange allerede har fått gjennomført behandling i utlandet og har erfaringer i forhold til dette som de gjerne deler med andre.

Thailand og Polen er to lavkostland som går igjen når det er snakk om å gå til tannlegebehandling i utlandet for nordmenn. De fleste som velger Polen gjør dette fordi det i denne sammenheng er relativt nærme Norge og ønsker å få gjennomført behandlingen så fort som mulig til en kostnad langt under det vi har i Norge. De som velger Thailand derimot kombinerer dette gjerne med en lengre ferie og ser gjerne på pengene de sparer på tannbehandlingen i Thailand som en fin måte å få seg en gratis ferie for seg og sine nærmeste.

Hva med kvaliteten i utlandet?

Vi har ingen forutsetninger for å anbefale enkelte tannleger i Polen eller Thailand. Det som er på det rene er at dersom du velger med omhu og gjør et lite arbeid med å sjekke referanser og lignende kan du finne svært dyktige tannleger som i mange tilfeller påstås å være både dyktigere enn sine Norske kolleger og har bedre fasiliteter. Vi er også kjent med at det finnes firmaer i Norge som har spesialisert seg på å skreddersy tannreiser til utlandet hvor alt er arrangert fra reise og opphold til henting og bringing fra flyplass til hotell og fra hotell til tannlege.

Sjekk med NAV først

Dersom du trenger omfattende tannlegebehandling er det godt mulig at du kan få støtte til hele eller deler av behandlingen hos NAV. Selv om tannlegebehandling i Norge for voksne i utgangspunktet må dekkes av den enkelte selv finnes det mange diagnoser som likevel dekkes av trygden. Selv om du vurderer tannlegebehandling i utlandet er det ofte fornuftig å få en vurdering av en Norsk tannlege i forkant med et forslag og kostnadsoverslag over behandlingen. Dette overslaget er forøvrig et fint utgangspunkt for å innhente tilbud fra utenlandske tannleger. Den Norske tannlegen vil da også normalt informere deg om den aktuelle behandlingen kan bli dekket av NAV. Dersom NAV tar regningen så blir naturligvis Norge plutselig det rimeligste alternativet og en tannlegereise blir således bortkastet penger.


Copyrighted content. All Rights Reserved.