Små og store råd til en bedre privatøkonomi

Økonomihjelpen.com

Skaff deg en ekstrainntekt!

Det er mange veier til rom, det samme gjelder når det kommer til hvordan man kan få økt egen inntekt. Det første som faller de fleste inn er å be sjefen om høyere lønn i forbindelse med eksisterende stilling eventuelt bytte jobb for å få høyere lønn. Et annet alternativ er etterutdanning for å gå opp i lønn i eksisterende stilling, noe som er spesielt aktuelt i offentlige stillinger. I denne artikkelen skal vi imidlertid legge litt fokus vekk fra slike tradisjonelle måter for å skaffe seg høyere inntekt på og fokusere mer på hva man kan gjøre for å skaffe seg en ekstrainntekt i tilegg til lønn fra din faste arbeidsgiver.

Det finnes mange varianter av ekstrainntekt!

Ekstrainntekt kan være så mangt. Det kan være en vanlig deltidsstilling ved siden av din fulltidsjobb, et eget firma litt på si, utleie av hybel eller utleie av andre eiendeler og mye mer. Det er ofte lurt å tenke litt utenfor boksen i denne sammenhengen og bli enig med seg selv hva hovedhensikten er. For de fleste er målet å tjene mest mulig ekstra penger for minst mulig arbeid. For enkelte kan det imidlertid være viktigst å drive med noe de trives med ved siden av sin fulltidsjobb, gjerne en hobby som de samtidig kan tjene litt penger på i tilegg.

Bruk delingsøkonomien!

Delingsøkonomien er et nytt begrep i språket vårt. En av tankene bak dette er å tjene penger på dyrere ting man allerede har men som man ikke bruker hele tiden. Hvorfor la hytta stå tom resten av året når man kun bruker den 3 uker i året? Hvorfor da ikke leie hytta ut resten av året via tjenester som Airbnb og lignende og kanskje la hytte lånet betale seg selv ned ved inntektene derfra? Ja det vil kreve litt tid og oppfølgning fra deg men minimalt i forhold til inntektene som følger. Et perfekt eksempel på å skaffe seg ekstrainntekt for minst mulig arbeid.

Dersom du har båt, mc, campingbil eller campingvogn du sjeldent bruker er dette likeså en fin mulighet til å skaffe seg en ekstrainntekt på samme måten ved hjelp av online delingstjenester. Husk imidlertid alltid å ta høyde for normal slitasje i prisen når du leier ut slike formuesgoder da mer bruk vil føre til noe mer slitasje og redusert verdi. Skatt er noe annet du må tenke på i denne sammenhengen.

Leie ut hybel

Har du et stort hus hvor du ikke har brukt for alt arealet? Hvorfor ikke bygge om deler av boligen til hybel og få en fast skattefri månedlig inntekt i all overskuelig fremtid? Boligen står jo der allerede så du trenger kanskje bare å sette inn en ny dør, flytte på noen vegger og legge inn litt ekstra støyisolering for å komme i gang? Et annet alternativ er å bygge ny garasje med utleiedel i andre etasje. Lånet på garasjen betaler gjerne seg selv med leieinntektene og du sitter gjerne igjen med noen tusenlapper ekstra i måneden i tilegg til en flott garasje. Du tar samtidig et samfunnsansvar dersom du bor i et område med stort press i utleiemarkedet ved å skaffe flere uleiedeler i området. Du kan lese mer om å bygge og leie ut hybel her.

Styr unna pyramideselskapene!

Jada, vi vet det, det heter ikke pyramidespill det er MLM (multi level marketing) må vi forstå. Det er i hvert fall det du blir forsøkt overbevist om på vekkelsesmøtene til disse selskapene. I 98 % av tilfellene er det pyramideselskaper som er forsøkt tildekket med en overprisede og unødvendige produkter som du kjøpe for å ha rett til provisjon fra strukturen (pyramiden) din. Felles for de aller fleste MLM selskap er at kun et lite fåtall tjener penger, akkurat som i et ordinært og ulovlig pyramidespill. For å holde liv i selskapet og din egen struktur må du hele tiden verve nye "distributører" som du igjen må "motivere" (les presse) til å gjenta prosessen under deg i din struktur. De aller færreste lykkes med dette og uansett er det enormt mye penger som forsvinner til selskapet underveis.

Et hederlig unntak vi vil nevne.

Det finnes et hederlige unntak som ikke er like ille. Ta et verdensomspennende og ledende selskap som Lyoness. Der trenger du i prinsippet ikke å gå inn med en eneste krone men kun verve andre forbrukere til å benytte selskapets rabattkort når de handler og aller helst få disse til å verve nye kunder av dette rabattkortet. Du sitter igjen med 0,5 % av all handel i to ledd under deg uten å måtte gå inn med noen penger. Motivasjonen til at den enkelte skal bruke kortet er at disse selv ved eget forbruk kan få betydelige rabatter ved å bruke kortet hos selskapets samarbeidspartnere. Men også i dette selskapet kan du gå inn med penger og du vil oppleve at du oppfordres til det, ofte fordi de som oppfordrer deg til det tjener penger på dette også. Du kan med dette få en større andel av kaken enn disse 0,5 prosentene.

Vi skal ikke gå inn på det her om dette er lurt eller ikke men går heller tilbake til den opprinnelige tanken, nemlig å dele ut gratis rabattkort/ medlemskap med en provisjon i 2 ledd under deg. Her kan man begynne å leke med tall. Tenk at du verver 20 medlemmer som igjen verver 20 medlemmer hver. Du har da 400 medlemmer under deg hvor du får 0,5 % av alt de handler for hos utvalgte partnere. Her er det en ny forskjell, nemlig at de faktisk har en rekke med partnere å velge mellom, deriblant en av Norges billigste kraftleverandører. Glem alle de andre partnerne i forskjellige bransjer og la oss fokusere på denne ene partneren som leverer strøm. Dersom 200 av de omtalte 400 medlemmene benytter seg av denne strømavtalen så tjener du penger tilsvarende et gjennomsnittlig strømforbruk. I praksis sitter du med andre ord igjen med "gratis strøm".  Når det ikke er noen begrensninger på hvor mange du og dine medlemmer kan verve er det mange muligheter med tanke på at det finnes hundrevis av partnere bare i Norge. Også store norske og utenlandske nettbutikker er med i samarbeidet og gjør derfor selskapet veldig interessant for de som vurderer denne formen for ekstrainntekt.

Når det er sagt så er lek med tall en ting og praksis noe annet. Det vil alltid være noen som ikke gidder å bruke kortet og noen som ikke gidder å verve andre. På den andre siden kan du være heldig å få en "superverver" under deg som alene verver hundrevis av nye medlemmer. Tro imidlertid ikke at suksess i et slikt system kommer gratis. Du må belage deg på mye jobb og hele tiden ha i bakhodet hvordan du kan verve folk du treffer i ditt dagligliv for at du skal lykkes med dette. Det er derfor veldig individuelt i forhold til hvem som trives eller ikke trives med MLM.

Andre eksempler på ekstrainntekt

Du finnes selvfølgelig en rekke andre alternativer til å skaffe seg en ekstrainntekt. Det kan være alt i fra å kjøre Taxi, bli støttekontakt til en rekke muligheter til å tjene penger på internett. Det å tjene penger på internett er sjeldent lett men gir deg en enorm frihet dersom du lykkes. Du kan lese mye mer om hvordan du kan skaffe deg ekstrainntekt på ekstrainntekt.org.


Copyrighted content. All Rights Reserved.