Små og store råd til en bedre privatøkonomi

Økonomihjelpen.com

Når foreldes gjeld?

Foreldelse av gjeld er et relativt enkelt og oversikt tema men det er uansett en del forhold som gjør det litt mer komplisert. I denne artikkelen vil vi prøve å gi deg en enkel oversikt over grunnprinsippene med noen eksempler.

Den alminnelige foreldelsesfristen er 3 år

Dette gjelder de fleste forhold, typisk et fakturakrav som har en foreldelsesfrist på 3 år. Foreldelsesfristen løper fra det tidspunkt fordringshaveren tidligst kunne kreve oppfyllelse. For eksempel avtalt forfallsdato på en faktura eller avtalt dato for innbetaling av husleie.

NB: Se under vedrørende avbrudd av foreldelse.

Gjeldsbrev foreldes etter 10 år

Gjeldsbrev benyttes ved de fleste typer utlån fra finansinstitusjoner for eksempel ved boliglån, billån og forbrukslån.

NB: Se under vedrørende avbrudd av foreldelse.

 

Avbrudd av foreldelsesfristen

Det er flere forhold som kan bryte foreldelsesfristen. Dette betyr at foreldelsesfristen på 3 eller 10 år begynner å løpe på nytt fra det tidspunktet foreldelsen ble brutt.

Erkjennelse av gjelden bryter foreldelsesfristen

Når skyldner ovenfor kreditor klart og utrykkelig erkjenner gjelden så brytes foreldelsesfristen. Delbetaling eller løfte om betaling på et krav regnes som erkjennelse. Erkjennelse i annen form enn betaling bør være skriftlig men loven setter ingen krav til dette. Ved muntlig erkjennelse kan det være problematisk for kreditor å sannsynliggjøre at erkjennelse faktisk har funnet sted.

Rettslige skritt bryter foreldelsesfristen

Når det igangsettes rettslige skritt brytes foreldelsesfristen. Når det er gjennomført rettslige skritt for eksempel i form av forliksklage eller utleggsforretning så gis kravet en ny foreldelsesfrist på 10 år. Erkjennelse av gjelden etter dette eller nye rettslige skritt avbryter igjen denne foreldelsesfristen. Slik kan et krav holdes "i live" helt til det faller bort ved full betaling eller andre årsaker som ikke skyldes foreldelse.

 

Hva skjer ved foreldelse av gjeld?

Ved foreldelse av et krav mister kreditor sin rett til å kreve oppfyllelse (betaling) av kravet og renter og andre omkostninger knyttet til fordringen. Vær oppmerksom på at kreditor fortsatt har lov til å motta og beholde innbetaling på gjelden og i visse tilfeller foreta motregning. Du har derfor ikke krav på tilbakebetaling hvis du betaler på foreldet gjeld ved en feil. Dersom gjelden er foreldet så har kreditor mistet sin rett til oppfyllelse. En delbetaling vil etter foreldelse uansett ikke gi kreditor noen ny foreldelsesfrist men den kan beholde betalingen.

En forenklet gjennomgang av foreldelse av gjeld

Selv om lovverket rundt foreldelse er relativt enkelt så gjør vi oppmerksom på at denne artikkelen er en forenkling av temaet for å gjøre artikkelen så enkel og forståelig for flest mulig av våre lesere. Det er flere forhold som kan ha innvirkning. Du kan lese mer om foreldelse av gjeld på inkassoguiden.no eller lese hele loven om foreldelse av fordringer på lovdata. Vi henviser forøvrig til vår generelle ansvarsfraskrivelse.


Copyrighted content. All Rights Reserved.