Små og store råd til en bedre privatøkonomi

Økonomihjelpen.com

Kan jeg få forbrukslån uten sikkerhet?

Svaret på spørsmålet i overskriften er enkelt, det er ja. Selv om det av navnet forbrukslån fremgår at det er til forbruk så er det like typisk for produktet at det gjelder lån uten sikkerhet. Lån med sikkerhet i form av pant i bolig eller bil kalles av denne grunn dermed gjerne for boliglån eller billån.

På fagspråket skiller man gjerne mellom sikrede lån og usikrede lån. Usikrede lån forbindes normalt med forbrukslån og kredittkort men kan også gjelde andre former for lån og kreditter. Det er mye større risiko for finansieringsselskapet å gi lån uten sikkerhet enn ved å gi lån med sikkerhet. Dette er hovedårsaken til at forbrukslån og kredittkort har en betydelig høyere rentesats enn boliglån og billån med pant i bolig eller bil.

Forbrukslån med pant i bolig

Det er fullt mulig å få forbrukslån med pant i bolig og i slike tilfeller bør forbruker forvente å få en rentesats deretter. Dersom lånet er lite og/ eller med foranstående heftelser så vil nok rentesatsen være noe høyere enn ved et 1. prioritets boliglån innen 60% av boligens verdi. Nettopp hvor stor friverdi det er i boligen etter det aktuelle pantet som gis ved et forbrukslån er avgjørende for hvor stor sikkerhet det er for at banken får innfridd lånet ved et eventuelt mislighold ved tvangssalg. Dersom boligen er heftet ved et boliglån som er på 80% av boligens verdi så er et forbrukslån etter dette fortsatt rimelig godt sikret men det er likevel en reell risiko for at banken kan tape hele eller deler av kravet ved mislighold slik at det må gjennomføres tvangssalg.

Et tvangssalg er i seg selv prishemmende i forhold til et frivillig salg og dersom boligprisene har falt litt i perioden i forkant er det langt i fra sikkert at finansinstitusjonen vil få sitt krav dekket ved et tvangssalg selv om det i de fleste tilfeller er mest sannsynlig at de vil få det. Renten vil dermed bli noe høyere enn ved et lån innenfor 60 % av boligens verdi men fortsatt betydelig lavere enn et usikret forbrukslån.

Dersom boligen allerede har foranstående heftelser tilnærmet 100% av boligens verdi så vil ett nytt pant som sikkerhet for et forbrukslån ha begrenset verdi. Finansinstitusjonen vil i slike tilfeller være avhengig av en oppgang i boligmarkedet før det kan vurderes hensiktsmessig å begjære et tvangssalg for å unngå et tap på forbrukslån. I slike tilfeller vil nok finansinstitusjonen prise rentesatsen på et forbrukslån opp mot rentesatsen på et helt usikret lån.

Forbrukslån med pant i bil

Det er kun anledning til å innvilge lån med pant i bil dersom det er et lån i direkte tilknytning til kjøp av den aktuelle bilen. Dette kalles salgspant. Det er således ikke anledning til å ta opp et forbrukslån med pant i bil du allerede eier.

I motsetning til et boliglån så foreldes ett salgspant i bil etter 5 år. Dette fører til at billån sjeldent innvilges for en periode for mye mer enn 5 år da lånet i restperioden i praksis vil være et usikret lån. Dog er det normalt å få en like lav rente på denne siste perioden på billån som går over 6-7 år da det er sjeldent at en kunde som har betjent lånet over 5 år plutselig misligholder. I tillegg er jo hoveddelen av lånet allerede innfridd. Siden biler taper seg i verdi fortløpende samt at pant foreldes etter 5 år så er det normalt at kunden må ha en betydelig egenandel for at bilens reelle verdi i låneperioden ikke skal gå under restlånets størrelse. På denne måten er finansieringssituasjonen i låneperioden relativt godt sikret mot tap.

Usikrede forbrukslån er en kortsiktig nødløsning

Usikrede forbrukslån og ikke minst kredittkort er ekstremt dyrt. Det er ikke uvanlig med en årlig rente på 25 -30 %. Selv om du skulle være heldig å få en rentesats ned mot 15 % så er det fortsatt en veldig dyr løsning. Dersom det er et kortsiktig lån som du er helt sikker på at du klarer å innfri i løpet av få måneder så kan det forsvares å ta opp et forbrukslån. Dette kan i sjeldne tilfeller være aktuelt dersom du trenger penger og for eksempel vet at du i løpet av kort tid får penger igjen på skatten ved skatteoppgjøret, venter feriepenger, arv, gave eller lignende.

For de aller fleste som slitere med å få endene til å møtes i hverdagen så kan et forbrukslån lette det økonomiske trykket på kort sikt men på lang sikt er dette som en sikker vei å regne inn i betydelige gjeldsproblemer.

Refinansiere forbrukslån med forbrukslån

Det er en svært dårlig løsning å refinansiere forbrukslån med nye forbrukslån. Da havner du kun inn i en negativ gjeldsspiral. Det er kun i ytterst spesielle tilfeller dette kan forsvare dersom du sliter med flere rådyre forbrukslån og kredittkort som du får muligheten til å få samlet i et større forbrukslån. Dette forutsetter at du da får en vesentlig lavere rente enn du allerede har samt at muligheter for å refinansiere med pant i fast eiendom er uttømt.

Budskapet er enkelt. Løs dine økonomiske problemer på andre måter enn ved å oppta forbrukslån. Det er en dårlig tanke i 99 % av alle tilfeller og går alt for ofte veldig galt. Du bør derfor si nei takk til fristende tilbud om slik refinansiering.


Copyrighted content. All Rights Reserved.