Små og store råd til en bedre privatøkonomi

Økonomihjelpen.com

Lev bedre som pensjonist eller uføretrygdet i lavkostland!

Dersom du er pensjonist eller er så uheldig at du er uføretrygdet så vet du bedre enn de fleste yrkesaktive at penger er en begrenset ressurs hvor du kan gjøre lite for å påvirke dine månedlige inntekter. En yrkesaktiv person kan bytte jobb, skaffe seg ekstrainntekt eller jobbe overtid for å nevne noe, muligheter som normalt ikke er tilstede for en person som ikke er arbeidsfør.

Når du kan gjøre lite med din inntektssituasjon er alternativet å se på utgiftene. Fordelen med å være pensjonist eller uføretrygdet er at du gjerne har bedre tid til å lete etter gode tilbud og avtaler. På den andre siden kan begrensninger i helsesituasjon og andre hindringer som mangle på bil som mange trygdete ikke kan ta seg råd til. Du kan med andre ord gjøre mye for å få mest mulig ut av kronene i Norge men med sine naturlige begrensninger. Det er vanskelig å leve noe som ligner på et luksus liv så lenge din inntekt er begrenset til å være pensjon eller uføretrygd og du ikke har oppsparte midler.

Flytt til utlandet!

Dersom du virkelig vil heve levestandarden mens du er pensjonist eller går på uføretrygd så har du et glimrende alternativ og mulighet ved å flytte til et annet land med lavere levekostnader, såkalte lavkostland. Det er svært populært blant Nordmenn å flytte til Spania hele eller deler av året og mange opplever tilstrekkelig ønsket effekt i økning av levestandarden og livskvalitet med å gjøre dette.

Dersom du imidlertid virkelig vil få mye ut av din begrensede uføretrygd så er det lite som kan konkurrere med land som Thailand eller Filippinene i Asia. Dersom du har en brukbar sats på din uføretrygd så kan du leve et meget godt og luksuriøst liv i disse landene, spesielt i forhold til lokale forhold. I disse landene kan du klare deg fint på et beløp ned i kr 5000,- pr måned til dekning av bo og levekostnader. Dette må nok sies å være for spesielt interesserte da det gir begrensede muligheter. Som ung og enslig ufør har man imidlertid nærmere kr 23000,- brutto hver måned, eller rundt kr 16000,- netto etter skatt, selvfølgelig avhengig av skattesats. Mange uføretrygdede har imidlertid høyere uføretrygd enn dette. Dette gir mulighet til å leve et meget godt liv i disse lavkostlandene hvor leie av bolig, mat, transport, tjenester og det aller meste er mye billigere enn i Norge.

Nå er det ikke alle som røyker eller drikker alkohol men vi vet at prisnivået på dette betyr mye for mange sin opplevelse av livskvalitet. I alle de nevnte landene er dette vesentlig billigere og i et land som Filippinene er alkohol og tobakk ekstremt billig, vi snakker da om priser ned i en tiendedel av hva de ligger på i Norge. Sammen med betydelig lave priser på bo og levekostnader opplever mange uføretrygdede en ekstrem forbedring i livskvalitet ved å flytte til slike lavkostland. I Thailand og på Filippinene er det mange enslige eldre menn som opplever at de fremdeles er attraktive hos yngre kvinner i disse landene. Fristelsen til å oppnå økt levestandard og muligheten til å komme seg ut av fattigdom er nok en viktig medvirkende faktor til dette, uten at vi skal gå videre inn på den moralske diskusjonen i forhold til dette. Det er dog uomtvistelig at mange menn lar seg lokke til disse landene på grunn av kvinnelig oppmerksomhet de ikke opplever her hjemme.

Ikke alt er grønnere på den andre siden av gjerdet!

Nå har det seg slik at ting ikke alltid er grønnere på den andre side av gjerdet. Selv om det ofte er det i vårt eksempel, så er det en del forhold som kan dempe lysten til å flytte sørover for enkelte. Man er ikke uføretrygdet uten grunn og mange er avhengig av oppfølging og/ eller nærvær av et velfungerende helsevesen. Dette fungerer ikke like godt over alt rundt om i verden. Spania og Thailand har gode sykehus mens det står dårligere til på Filippinene kanskje med unntak av de største byene. Her kommer vi også inn på et annet problem ved å flytte til utlandet, nemlig forholdet til folketrygden og helseutgifter, spesielt ved sykehusopphold. Mye kommer an på hvor lenge man bor i utlandet og om man har tileggsforsikringer. I Spania er man generelt mye bedre dekket på grunn av Eøs samarbeidet enn i Thailand og på Filippinene men dette er noe man aldri må overlate til tilfeldighetene. Sett deg alltid gått inn i hvordan dette stiller seg i ditt tilfelle i forhold til hvor du reiser og hvor lenge du skal opphold deg der. I de aller fleste tilfeller er det nødvendig å tegne tileggsforsikringer med private aktører.

Språkproblemer, kriminalitet, visumregler, utfordringer med ekstremt varmt klima og lignende er andre utfordringer som er verdt å tenke gjennom på forhånd. Vi kan liste opp noen fordeler og ulemper med de forskjellige landene.

  • I Spania er det en stor fordel å kunne prate litt Spansk selv om du kan klare deg med engelsk kunnskaper. Som Eøs borger er det lite utfordringer i forhold til oppholdstillatelse men det er noe mer kriminalitet og enkelte sommerdager kan være ekstremt varme selv om ekstremt varmt klima i det store og det hele ikke er noe stort problem for Nordmenn der.
  • I Thailand kan du oppleve mye språkproblemer dersom du oppholder deg litt utenfor de typiske feriestedene. Det er nesten en nødvendighet å kunne litt Thailandske gloser da Engelsk kunnskaper til befolkningen generelt er dårlig. Kriminalitet er et relativt lite problem i Thailand i forhold til mange andre land i regionen men mange kan oppleve problemer med mye varme og fuktighet, spesielt langs kysten. Visum for lengre perioder kan by på utfordringer i forhold til å bo i Thailand for lengre perioder. En nødløsning er såkalte "Visa runs" som innebærer at man reiser en rask tur til et av nabolandene en gang i måneden for å fornye turistvisumet når man kommer tilbake.
  • På Filippinene har befolkningen gode Engelsk kunnskaper men kriminalitet og svakheter i infrastrukturen kan by på utfordringer og irritasjon. Filippinene er et land med mye fattigdom og store forskjeller men med et veldig attraktivt prisnivå for oss Nordmenn. Filippinene er et land hvor det er mulig å leve på et ekstremt lavt budsjett dersom du er villig til å tilpasse deg lokale forhold. Det er ofte brudd i strømforsyningene og enkelte steder kan dette være flere timer daglig. Uregelmessighet og begrensninger i transport er andre utfordringer. I likhet med Thailand er høy temperatur og fuktighet noe mange over tid finner utfordrende. En stor fordel for Filippinene kontra Thailand er at du på Filippinene kan oppholde deg i inntil 3 år på turistvisum, dog med fornyelse av visumet jevnlig ved oppsøk til immigrasjonsmyndighetene. Du bør vite hva du går til før du flytter til Filippinene. Landet må regnes som et U-land med dertil tilhørende utfordringer.

Spania, Thailand og Filippinene er tre land blant mange alternativer når det gjelder det å flytte til lavkostland med Norsk pensjon eller uføretrygd. Vi har valgt å fokusere på disse landene da mange Nordmenn foretrekker det disse landene har å by på. Alternativene er mange fler. De aller fleste landene i Sør Europa har vesentlig lavere levekostnader enn i Norge og er lette å flytte til på grunn av geografisk nærhet til Norge samt Eøs avtalen som forenkler mye i forhold til lengre opphold i disse landene. Det er flere andre alternativer i Sør- Øst Asia som Kambodsja, Vietnam og Indonesia for å nevne noen. På andre siden av Atlanterhavet har man også mange gode alternativer som Brasil, Mexico, Panama, Costa Rica m.m. Alle med sine lokale fordeler og utfordringer. Andre mer vestlige land som Australia og USA er ikke det man regner som lavkostland men det er viktig å huske at også disse er billigere enn Norge, spesielt USA. I disse landene er det imidlertid utfordringer med å få oppholdstillatelse for lengre perioder, selv med attraktivt Norsk pass og statsborgerskap.

Ikke glem formalitetene!

Det er viktig å holde tungen rett i munnen når du flytter til utlandet og skal finansiere oppholdet med Norsk uføretrygd. Spesielt dersom du skal oppholde deg i utlandet i mer enn 6 måneder i året så er det viktig at du setter deg inn i alle lover, regler og fallgruver du kan gå i. Sjekk nøye med NAV og Skatteetaten hvor grensene går i forhold til å miste uføretrygd, medlemskap i folketrygden samt utfordringer med skatterettslige spørsmål. Ikke slurv og end opp med å miste uføretrygden og medlemskapet i folketrygden slik at du står på helt bar bakke, både i utlandet og her hjemme. De fleste land har skatteavtale med Norge dersom du formelt foretar utvandring fra Norge men da oppstår det mange skattemessige spørsmål som det er viktig å sette seg inn i. I de aller fleste tilfeller risikerer du lite så lenge du oppholder deg i utlandet i mindre enn 6 måneder hvert år og har tilstrekkelig helse og reiseforsikring, men sjekk alltid med NAV på forhånd for sikkerhets skyld. Vi tar ikke noe ansvar for tap og ulempe du måtte lide i denne sammenheng.


Copyrighted content. All Rights Reserved.