Små og store råd til en bedre privatøkonomi

Økonomihjelpen.com

Kredittkort

25 tips for å bli kvitt kredittkortgjeld fort!

Det å opparbeide seg kredittkortgjeld er svært dårlig privatøkonomi. Den gjennomsnittlige kredittkortrenten ligger på rundt 25 % årlig rente, og dermed skal det ikke mye kredittkortgjeld til før en allerede anstrengt privatøkonomi kollapser.

Det beste er selvsagt å ikke opparbeide seg kredittkortgjeld i det hele tatt, men for mange er det litt for sent til dette. Uansett hvor mye kredittkortgjeld du har, så bør du ta tak i problemet så fort som mulig, jo før jo bedre. Dette gjelder spesielt dersom du over tid har sett at din totale kredittkortgjeld stiger fra måned til måned, og du har begynt å betale på kredittkortgjeld med ny kredittkortgjeld.

Når du sliter med gjeldsproblemer, så er hovedproblemet at dine månedlige utgifter er større enn dine månedlige inntekter. Uansett hva slags inntekt, utgifter og betingelser på lån og kredittkort du har, så må dette månedlige regnestykket snus, slik at månedlige inntekter blir større enn de månedlige utgiftene.

Hvordan man så går frem for å snu dette månedlige regnestykket, er det mange løsninger på og ikke et enkelt fasitsvar. Noen løsninger er imidlertid enklere enn andre, og nedenfor har vi foreslått en rekke alternativer for deg som vil komme deg fort ut av kredittkortgjeld.

Les mer …

Hvorfor får jeg ikke kredittkort?

Har du fått avslag på søknad om kredittkort uten å forstå hvorfor du fikk avslag?

I et slikt tilfelle er det i utgangspunktet bare en fornuftig ting å gjøre, nemlig å glemme hele kredittkortet. Banker og andre norske finansinstitusjoner har i dag såpass lave kriterier for å innvilge søknad om kredittkort at dersom du ikke får innvilget dette så bør du sannsynligvis heller ikke ha et kredittkort. Dersom banken med andre ord ikke har innvilget deg et kredittkort har de vurdert det til å være så risiko at det ikke er verdt å ta sjansen på deg som kunde, dette til tross på en årlig rente som ofte er på over 20 %. Banken har med andre ord råd til å ta seg et betydelig tap og mislighold på kredittkort og samtidig tjene penger på produktet.

Dette gjelder selvfølgelig ikke dem som er godt bemidlet og kan benytte seg av tjenester som private banking hos DNB, men også disse kan ha godt av å sammenligne priser og betingelser i en kredittkort test.

Les mer …


Copyrighted content. All Rights Reserved.