Små og store råd til en bedre privatøkonomi

Økonomihjelpen.com

Er sammenligningssider av finansielle tjenester troverdige?

Internett flommer nærmest over av nettsider med forskjellige og kreative varianter hvor brukerne kan sammenligne de forskjellige finansproduktene for å finne det forbrukslånet eller kredittkortet som passer best til brukerens forbruksmønster. Et eksempel på en god side i denne nisjen er finansguide.com som til og med har en egen sammenligningsside hvor man kan sammenligne SMS lån.

Slike sammenligningssider er i utgangspunktet en fabelaktig ide. Det er heller ikke alltid så enkelt at det kun er det lånet med billigst rente som er det beste for akkurat deg. Det kommer an på hva du skal bruke lånet eller kredittkortet til og hvor lenge kreditt tiden eventuelt skal vare. Jo lenger et lån skal løpe før innfrielse jo mer vesentlig er rentesatsen i forhold til andre betingelser er noe du kan se på som en hovedregel.

Dersom du er ute etter et kredittkort som du kun ønsker å bruke i helt spesielle nødstilfeller som en kriseløsning, for eksempel som et reservekort på ferie, så betyr det kanskje ikke noe for deg at renten dersom du benytter kredittmuligheten i kortet er høy. Dette fordi du rett og slett i utgangspunktet ikke har tenkt å bruke kortet og dersom det gjøres så skal forbruket betales på kredittkortets forfallsdato. Da er det den årlige kostnaden (årsgebyr og lignende) ved å være innehaver av kortet som sannsynligvis er vesentlig for deg og renten har ingen eller minimal betydning ved valg av kredittkort.

Andre ønsker å ha et kredittkort for å bruke fordelene som følger med kredittkortet og den ekstra beskyttelsen man gis som forbruker når det handles med kredittkort i stedet for debet kort. For disse er det gjerne en samlet vurdering av fordelene i kombinasjon med de årlige kostnadene som er avgjørende. Renten er fortsatt relativt uvesentlig dersom det er meningen at kredittkortfakturaen skal betales på forfall.

For dem som går til anskaffelse av et kredittkort med den intensjonen å benytte seg av muligheten til å benytte kreditten i kortet så er rentesatsen og effektiv rente noe som bør være avgjørende i alle tilfeller. Når det er sagt så er det å gå tilanskaffelse av et kredittkort for å bruke dette til langsiktig finansiering noe vi absolutt vil fraråde. Du bør i slike tilfeller foretrekke forbrukslån fremfor kredittkort. Det å sitte med mye kredittkortgjeld som skal håndteres er forferdelig dyrt og kan nærmest ses på som den sikreste veien til en gjeldsordning. Dersom du har forvillet deg inn i en slik situasjon er det viktig å ta tak i situasjone så raskt som mulig og betale ned den aller dyreste gjelden først. Forbrukslån er heller ikke et fordelaktig alternativ i forhold til tradisjonelt lån med pant i fast eiendom, men er likevel et mye bedre alternativ enn finansiering med kredittkort.

Hva anbefales? Det som er best for deg eller det sammenligningssiden tjener mest penger på?

Slike sammenligningssider finansieres ved reklameinntekter og ved partner samarbeid sammenligningssidene har med de forskjellige tilbyderne. Nettstedet får gjerne utbetalt en provisjon på hver kunde de henviser til en finansinstitusjon som resulterer i et kundeforhold hvor det inngås en avtale om lån eller kredittkort.

Sammenligningssiden har gjerne flere samarbeidspartnere i finansieringsbransjen men provisjonen er sjelden lik fra partner til partner. For å være den beste sammenligningssiden er det gjerne tatt med alt av tilbydere til sammenligning, også tilbydere som det ikke er inngått avtale med. Det er således åpenbart at det er svært fristende å fremme de tilbyderne som bringer inn mest penger og samtidig ”tone ned” de tilbyderne som er minst lønnsomme eller som det ikke foreligger avtale med i det hele tatt.

Forbrukerombudet har gjort mye de siste årene for å rydde opp i dette markedet slik at det må fremgå et minimum av informasjon om hver tilbyder som det er et forretningsmessig samarbeid på. Det skal blant annet fremmes et eksempel på et tenkt lån på kr 15000,- som skal nedbetales over 15 år. Likevel er det mange triks for å pynte på fasaden for å lede brukerne inn på de mest lønnsomme kundene. Mange av finanseringsitutisjonene tilpasser tilbudet slik at de kommer godt ut av et slikt standardisert eksempel men tar det igjen på andre måter.

Det er med andre ord mange useriøse aktører i denne nisjen på internett. Dette betyr imidlertid ikke at det også finnes mange seriøse aktører som har leget gode sammenligningssider på internett for deg som er ute etter et lån eller kredittkort.

Ta stikkprøver av at rentene som opplyses er reelle med det som tilbys når man følger lenken og se på om det faktisk er det billigste tilbudet som fremheves. Hvis det er et åpenbart ugunstig tilbud i forhold til alternativene som anbefales er det et sikkert tegn på at anbefalingene er styrt av lønnsomheten til nettstedet fremfor lønnsomheten til brukeren. Dersom nettstedet imidlertid har en systematisk oppstilling hvor kortene listes opp i fra det mest gunstige til minst gunstige ut i fra dine søkekriterier så har du mest sannsynlig havnet på et seriøst nettsted. Det er faktisk også troverdig dersom det fremgår tydelig på nettstedet at de får provisjon fra finansieringsinstitusjonene. Ingen driver et slikt nettsted for moro skyld og alle har sine reklameinntekter og/ eller provisjonsavtaler. Dersom dette imidlertid forsøkes skjult er det mye som tyder på at det er en useriøs aktør som kun prioriterer egen vinning.


Copyrighted content. All Rights Reserved.