Små og store råd til en bedre privatøkonomi

Økonomihjelpen.com

Be om høyere lønn!

Mange arbeidstakere har en tøff økonomisk hverdag som sårt trenger en tusenlapp eller to mer å rutte med i hver måned. De fleste av disse triver greit i sin nåværende jobb men til tross for dette er de på utkikk etter ny arbeidsgiver for å få høyere lønn og kanskje litt endringer og frynsegoder på kjøpet. Mange i denne situasjonen har ikke tenkt på eller tatt seg mot til å gjøre det som burde vært det aller første alternativet, nemlig å be om høyere lønn i sin nåværende stilling.

Det er faktisk mange ledere som blir fornærmet når de får en oppsigelse på bordet og blir fortalt at lønnen er hovedårsaken til at man bytter beite. Verden er nå en gang slik at ingen ledere uoppfordret kaster mer lønn etter sine medarbeidere til tross for at de gjerne betaler mer for å beholde dem dersom det er nødvendig. Den økonomiske hverdagen til norske bedrifter tillater ikke en slik "føre var" tankegang og en leder som brukte penger slik ville ikke fungert særlig lenge i stillingen. Mange blir imidlertid overrasket over å enkelt og smertefritt det var å be om mer i lønn, spesielt dersom du har vært i bedriften i lang tid og har kommet litt i bakleksa i forhold til nyansatte samtidig som ledelsen ser på deg som litt uunnværlig.

Du vet hva du har men ikke hva du får!

Det er et gammelt ordtak som heter "du vet hva du har men ikke hva du får". Dersom du trives i din nåværende jobb burde det være den største selvfølge å gjøre det du kan for å bedre egne betingelser i den stillingen du har, eventuelt i en ny stilling i samme bedrift. Veldig ofte er dette det klokeste sett ut i fra et karrieremessig ståsted da det fortsatt er viktig å kunne vise til stabilitet i arbeidslivet selv om det med årene har blitt mer akseptert å bytte jobb oftere enn det var før i tiden. Det ser enda bedre ut dersom du avanserer men samtidig blir værende i samme bedrift. Det viser at du ikke bare er en stabil arbeidstaker men også gjør en så god jobb at arbeidsgiveren setter pris på din innsats og lar deg stige i gradene internt i bedriften.

Du trenger ikke å true med å slutte for å be om høyere lønn.

Mange tror at det trenger å ligge en trussel om å slutte hos eksisterende arbeidsgiver når man ber om høyere lønn. Dette er helt feil og en slik trussel kan virke mot sin hensikt. Legg heller vekt på hvor viktig du er for bedriften og fremhev dine positive egenskaper. Vær forsiktig med å sammenligne eller fremheve deg i forhold til andre da dette kan slå tilbake på deg selv, enten ved et godt motargument til kollegaens fordel eller at du bare blir oppfattet som negativ. Det beste er å vise at du selv mener du gjør en god jobb, er jovial og er viktig for bedriften for å argumentere for at du trenger høyere lønn. En god leder setter pris på medarbeidere som kjenner sin egen verdi for bedriften og tør å stå for dette.


Copyrighted content. All Rights Reserved.