Små og store råd til en bedre privatøkonomi

Økonomihjelpen.com

Råd til deg med påbegynnende gjeldsproblemer

Denne artikkelen er ment for dem som har forstått at de er på vei inn i gjelds og inkassoproblemer men ennå ikke har misligholdt så mye at de har pådratt seg betalingsanmerkninger.

Du er da på et sted hvor du normalt fortsatt har et forholdsvis mange muligheter å benytte deg av og det er fornuftig å handle så fort som mulig. Dersom det for øvrig er første gang det brenner økonomisk rundt benene på deg så har du antageligvis heller ikke brent alle økonomiske broer i forhold til familie og venner.

Videre så tør vi anta at hovedproblemet skyldes gjeld knyttet opp til kredittkort og forbrukslån. Slik er det i nesten alle tilfeller. Problemet kan eventuelt ha blitt forsterket ytterligere dersom du har opplevd et plutselig inntektsfall f.eks. i forbindelse med arbeidsledighet og/ eller sykdom.

Til deg vil vi gi følgende råd (begynn på toppen og jobb deg nedover etterhvert som mulighetene blir færre):

Glem alt som heter kredittkort!

Kredittkort er noe personer i din situasjon bør sjy som pesten. Ikke søk på nye og klipp dem du har og si samtidig opp alle kredittkort avtalene du har. Hvis du ikke gjør det så kommer det etterhvert nye kredittkort i posten, gjerne når du lar deg friste som mest.

Dessverre viser all erfaring at gjeldsofre gjør det motsatte, de «makser ut» alle sine kredittkort og betaler kun minstebeløpet hver måned. Så fort noe av dette maksbeløpet er betalt litt ned brukes kredittkortet igjen. Når det ikke er mer å hente anskaffes et nytt kredittkort og gjeldsspiralen fortsetter med stadig nye låneopptak. Dette er en ond sirkel som bare vil føre deg dypere inn i gjeldsproblemer jo lenger du holder på.

Ja, du kan utsette problemene litt på denne måten men problemet blir bare større og større og vanskeligere å løse jo lengre tiden går. Så sant du ikke har store penger på vent som du med stor sikkerhet vet vil komme i nær fremtid, eksempelvis arv (kynisk sagt kan vi si at vi snakker da om at du med stor sikkerhet vet at noen som du skal arve vil dø i løpet av de kommende månedene eller at de faktisk allerede er døde og du venter på arveoppgjøret), så er realiteten at problemet ikke vil løse seg selv i løpet av denne utsettelsen. De blir bare verre. Sannsynligheten for at du skal bli lottomillionær i løpet av denne perioden er beklageligvis også forsvinnende liten.

Dersom du gjør dette på det stadiet du er nå er det sannsynligvis en reell mulighet for at du ikke vil slite med betalingsanmerkninger i all overskuelig fremtid. Dermed kan du heller skaffe deg et nytt kredittkort dersom du skulle få behov for det i forbindelse med reise eller lignende en gang i overskuelig fremtid.

Be om avdragsfrihet på boliglånet.

Dersom du bor i eid bolig og betaler renter og avdrag på et boliglån bør du snarest kontakte banken og be om avdragsfrihet inntil du får orientert deg tilstrekkelig og funnet en mer permanent løsning. Selv om du jobber med andre løsninger så tar dette gjerne lenger tid enn du tror, da er det viktig å ha hodet over vannet i mellomtiden.

På dette stadiet kan det også være fornuftig å be om kortere utsettelse på annen gjeld eller be om å få hoppe over et avdrag. Ikke forhandl om andre løsninger på dette stadiet, det kommer eventuelt senere. Det er igjen viktig at du gjør dette kun i en periode hvor du aktivt jobber med en permanent løsning på ditt gjeldsproblem og ikke bruker en slik utsettelse til å benytte det du slipper å vbetale på unødvendig forbruk og annet tull. Du gjør dette kun for å få litt arbeidsro og ha midler tilgjengelig i den prosessen du går inn i for å finne en permanent løsning.

Kvitt deg med mest mulig unødvendige utgifter.

Si opp tullete abonnementer som du egentlig ikke trenger eller bruker (f.eks. treningssenteret du fungerer som støttemedlem på). Sjekk over dine strømavtaler og forsikringer, bytt selskap over en lav sko dersom du kommer over bedre priser. Dersom du har to biler så er det på tide å vurdere om husstanden kan klare seg med en bil og i tillegg vurdere å bytte denne ene i en billigere bil.

Dersom du har mer i billån enn det bilen er verdt så er det ikke bare å selge bilen, da må du ha en avtale med banken først. I et slikt tilfelle kontakter du bare banken du har billånet i og forklar dem problemet. Gjør en avtale om at du kan selge bilen og at salgssummen i sin helhet går til dekning av billånet og få til en mest mulig gunstig nedbetalingsavtale på resterende gjeld som et usikret lån (som du så fort som mulig forsøker å få refinansiert (se lenger ned i artikkelen)).

Ikke la banken overtale deg til å levere bilen tilbake til dem for taksering og at de tar over bilen og reduserer billånet tilsvarende. Dette kan imidlertid være en løsning for noen da ikke alle har tilstrekkelig kunnskap og klarer å selge en dyr bil på egenhånd.  Dersom du derfor vurderer dette bør du kun godta en slik avtale dersom du er fornøyd med taksen og ikke ta til takke med hva som helst. Ikke signer noen dokumenter før takst er gjennomført og godtatt av deg, før du samtykker i at bilen skal tilbakeleveres.

Sjekk alle muligheter for refinansiering med pant i fast eiendom.

Dersom du eier eget hus med friverdi (lånet er betydelig mindre enn boligens verdi) så er det stor mulighet for at du kan «bake» all annen forbruksgjeld inn i boliglånet dersom du har tilstrekkelig friverdi.

Dersom du ikke har bolig med friverdi så er det på tide å vurdere om du skal gå med luen i hånden til familiemedlemmer og be om å ta opp lån i ditt navn med pant i deres bolig. Her bør du tenke deg godt om og være innforstått med at dersom du misligholder et nytt lån så vil disse personene dekke ditt lån eller risikere å få sin bolig lagt ut for tvangssalg. Dette er med andre ord et løsningsalternativ men ikke noe du bør ta lett på.

Dersom du bor i eid bolig og enda ikke har fått refinansiert så bør du undersøke om du har mulighet til å få et kommunalt startlån finansiert via husbanken. Dette er et tilbud som kan gis til økonomisk vanskeligstilte som ellers har problemer med å få lån. Dette gjelder ikke bare lån til ny bolig men også refinansiering til økonomisk vanskeligstilte.

Sjekk mulighetene til å ta opp lån på arbeidsplassen.

Mange arbeidsplasser kan tilby usikrede lån til ansatte til gunstig rente. Den sure baksiden er at arbeidsgiver vil forstå at du har økonomiske problemer.

Nå kan du vurdere å samle gjelden et større usikret lån.

Dersom du fortsatt ikke har lykkes med å få til en refinansiering så er det et alternativ å forsøke å samle den gjelden du har mest mulig i ett eller flere usikrede lån til noe bedre rente. Dette er langt i fra den beste løsningen men det er tross alt bedre å betale 15 % rente på et eller flere større lån enn 25- 30 % rente på en drøss med mindre lån. Du får samtidig bedre oversikt. Her må du være streng med deg selv om bruke hver eneste krone du får i lån til å dekke annen dyrere gjeld. Hvis du ikke klarer dette så er denne løsningen bare å gjøre deg selv en bjørnetjeneste.

Vurder om det er fornuftig å selge boligen din.

På dette stadiet er det fornuftig å vurdere å selge boligen din dersom du ikke har fått refinansiering. Det betyr ikke at det nødvendigvis er riktig å selge kun at det er på tide å vurdere hvordan du står i forhold til egen bolig. Dersom du har friverdi men denne ikke er stor nok til å få refinansiering, eller at banken ikke mener du er i stand til å betjene mer gjeld, så kan salg være fornuftig.

Dersom gjelden på boligen er lik eller større enn boligens verdi så kan du like godt bo i boligen, spesielt dersom du har gode betingelser på gjelden som er innenfor boligens verdi. Det er normalt mye billigere å rente betjene et boliglån enn det koster å leie en tilsvarende bolig. Du må i så fall bare passe på å betjene lånet som er pantesikret innenfor boligens verdi og du er dermed godt vernet mot tvangssalg på et senere tidspunkt så lenge boligen ikke stiger betydelig i verdi.

Et annet argument for å selge boligen er at du slipper en fremtidig bekymring for hele tiden å leve i frykt for tvangssalg, noe som kan være en stor belastning i seg selv. Selv om det er et viktig prinsipp i lovgivningen at når en kreditor begjærer tvangssalg så skal alle foranstående heftelser dekkes først for at et tvangssalg skal kunne gjennomføres.

Dersom en kreditor eksempelvis har pant bak de opprinnelige fordringshaverne i boligen og dette medfører at alle foranstående heftelser ikke vil bli dekket ved et tvangssalg, så kan denne heller ikke få gjennomført tvangssalget. Dog så vil en ukyndig skyldner som ikke er veldig inne i lovverket og som heller ikke klarer å la være å la seg stresse av kreditorene som truer med tvangssalg fort la seg knekke av det psykiske stresset dette medfører.

Til tross for dette vil vi i de aller fleste tilfeller anbefale at personer med påbegynnende gjeldsproblemer i de aller fleste tilfeller streber etter å bli boende i egen eid bolig så langt det lar seg gjøre i denne prosessen.

Gå i dialog med kreditorene

Dersom du fortsatt ikke har fått til noen som helst refinansiering så er neste steg å gå i dialog med den enkelte kreditor for å få bedre betingelser og nedbetalingsavtaler du kan leve med. Dessverre så viser dette seg ikke å være så lett, i hvert fall ikke når inkassobyråene er blandet inn. Disse er dessverre kun opptatt av å tjene mest mulig på saken og det medfører å være vanskelig slik at de kan trumfe igjennom med rettslige skritt for å sikre sitt krav og samtidig tjene penger på gebyrer som påløper.

Når du forhandler med kreditorene er det en stor fordel at du forstår din egen situasjon og kreditorenes situasjon. Hva har du og hva kan kreditorene ta fra deg? Sett deg inn i hva kreditorene kan ta pant i og hva du har rett til å beholde selv av din inntekt og eiendeler. Hva er du redd for å miste og hva betyr mindre for deg? Les deg opp om dine rettigheter på et nettsted som inkassoguiden.no.

Jo mindre det er å hente for kreditorene og de samtidig faktisk forstår dette, jo bedre utgangspunkt har du for å få dem med på en avtale du ønsker. Et inkassobyrå som ser en mulighet til å få pant i en bolig med litt friverdi eller få utleggstrekk i lønn vil kaste seg rundt å sende en utleggsbegjæring så fort det lar seg gjøre i frykt for at andre kreditorer skal komme foran dem i køen. I slike situasjoner er det ofte bedre å vente til at kreditorene har fått avholdt en utleggsforretning med «intet til utlegg» eller har fått pant i eiendom eller bolig som ikke har en nevneverdig verdi på grunn av foranstående heftelser.

Vurder en gjeldsordning

Den siste utveien er å se på mulighetene for en gjeldsordning etter gjeldsordningsloven. Det at du vurderer en gjeldsordning er også noe du kan presse kreditorene med for å få dem med på en avtale. De vet at en gjeldsordning nesten alltid medfører at de taper hele kravet og i beste fall får dekket noen få prosent av kravet i løpet av en gjeldsordningsperiode. Dersom du vurder en gjeldsordning så skal du i følge loven som en hovedregel kunne dokumentere at du selv har forsøkt å komme til en løsning med kreditorene.

Dessverre viser erfaring ofte at namsmennene som skal hjelpe skyldner med søknad om gjeldsordning sjelden godtar egne forsøk på å forhandle med kreditorene. Du kan derfor på dette stadiet like godt søke hjelp i fra den kommunale gjeldsrådgivingstjenesten. Selv om disse etter all sannsynlighet ikke vil komme til annet resultat enn det du selv har klart så tekker du namsmannens behov for å få det slik dem vil i prosessen.

Vurder ditt behov for gjeldsrådgiver eller advokat

Husk at du når som helst i prosessen har mulighet til å engasjere en privat gjeldsrådgiver eller advokat til å hjelpe deg. Du kan selvfølgelig også få hjelp av kompetente personer blant familie og venner dersom du klarer å bryte barrieren det er å erkjenne dine økonomiske problemer ovenfor dem. Det er ingen formelle krav til en gjeldsrådgiver så alle kan ta på seg slike oppdrag både som vennetjenester og i næring. Du bør derfor alltid være kritisk til hvem du benytter deg av dersom du engasjerer en privat gjeldsrådgiver. Sjekk referanser!

Du kan også når som helst oppsøke hjelp hos den kommunale gjeldsrådgivningstjenesten men erfaring viser at disse ikke er så veldig kreative i sine løsningsforslag samt at det ofte er litt ventelister. Ved store gjeldsproblemer er den eneste løsningen de ofte ser en offentlig gjeldsordning, noe som da riktignok i svært mange tilfeller også er det beste men ikke alltid.

Bolig, strøm og mat skal alltid prioriteres ved gjeldsproblemer!

Du skal aldri akseptere at du ikke har penger igjen til å betale boligutgifter, strømutgifter og mat til deg selv og din familie. Dersom du lar være å betale en av disse utgiftene så har du store problemer i løpet av svært kort tid. I følge dekningsloven har du alltid krav på å beholde det du trenger til nødvendige utgifter til bolig og livsopphold. Dette er regulert i egne livsoppholdssatser som angir hva du har krav på å beholde av egen inntekt før kreditorene eventuelt kan få utleggstrekk i det overskytende.

Du skal heller aldri la deg presse til å gå med på frivillige avtaler med kreditorene og inkassobyråene som medfører at du må ta av disse midlene for å betjene avtalen. Dersom et inkassobyrå forsøker å hinte om dette så bør du rapportere dem til Finanstilsynet. Pass på å dokumenter all kommunikasjon med kreditorer, inkassobyrå og offentlige tjenestemenn (namsmannen) i ditt arbeid med håndteringen av ditt gjeldsproblem. Kommuniser skriftlig via e-post og ta opp alle telefonsamtaler slik som beskrevet i denne artikkelen hos inkassoguiden.no.


Copyrighted content. All Rights Reserved.