Små og store råd til en bedre privatøkonomi

Økonomihjelpen.com

Hvordan beregner namsmannen utleggstrekk når du bor i utlandet?

Når man har gjeldsproblemer så er det fristende å flytte til utlandet til et lavkostland. Dette gjelder ikke minst dersom man sliter med mislighold, inkasso og utleggstrekk via namsmannen.

Det er derimot viktig at dersom du vurderer dette så kan du risikere at utleggstrekket justeres i henhold til levekostnadene i landet du flytter til. I denne artikkelen vil vi fokusere på hva du bør tenke på dersom du vurderer å flytte til utlandet, dersom du sliter med misligholdt gjeld.

Namsmannen har ikke mulighet til å legge ned utleggstrekk hos utenlandsk arbeidsgiver. I så fall må kreditor forfølge kravet i det landet du flytter til. Dersom du derimot flytter til utlandet og mottar utbetalinger fra NAV i form av pensjon eller trygdeytelser, så kan det foretas utleggstrekk via namsmyndighetene i Norge på dette. Det samme gjelder andre inntekter du eventuelt har fra Norge.

Det er namsfogden i Oslo som skal behandle utleggsbegjæringer mot personer som er bosatt i utlandet, hvor kreditor ønsker utleggstrekk i inntekt skyldner fortsatt har i Norge, typisk ytelser fra NAV. Det er i utgangspunktet de samme regler som gjelder med tanke på at du skal beholde den delen av din inntekt som er nødvendig til boutgifter og livsopphold til deg og din husstand, men det foretas justeringer i forhold til prisnivået i landet du bosetter deg i.

Les mer …

Hva gjør jeg med en hybelbeboer som ikke betaler husleien?

Mange har funnet ut at det å leie ut deler av egen bolig i form av en hybel er en kjærkommen gjentagende skattefri ekstrainntekt. Men hva gjør man dersom leietaker ikke betaler som avtalt? De færreste har særlig forhåndskunnskap om dette før de står i situasjonen selv.

Det er fint mulig å få kastet ut en leietaker som ikke betaler husleie. Dog er det viktig med en kontrakt med noen viktige forutsetninger slik at du kan gå direkte til namsmannen uten å gå via tingretten.

De beste tiltakene gjør du før de leier ut

Dersom du er så heldig at du har kommet over denne artikkelen før du selv står med en leietaker som ikke betaler avtalt husleie så er det viktig å vite at de viktigste tiltakene gjør du faktisk før leietaker flytter inn.

Les mer …

Råd til deg med påbegynnende gjeldsproblemer

Denne artikkelen er ment for dem som har forstått at de er på vei inn i gjelds og inkassoproblemer men ennå ikke har misligholdt så mye at de har pådratt seg betalingsanmerkninger.

Du er da på et sted hvor du normalt fortsatt har et forholdsvis mange muligheter å benytte deg av og det er fornuftig å handle så fort som mulig. Dersom det for øvrig er første gang det brenner økonomisk rundt benene på deg så har du antageligvis heller ikke brent alle økonomiske broer i forhold til familie og venner.

Videre så tør vi anta at hovedproblemet skyldes gjeld knyttet opp til kredittkort og forbrukslån. Slik er det i nesten alle tilfeller. Problemet kan eventuelt ha blitt forsterket ytterligere dersom du har opplevd et plutselig inntektsfall f.eks. i forbindelse med arbeidsledighet og/ eller sykdom.

Til deg vil vi gi følgende råd (begynn på toppen og jobb deg nedover etterhvert som mulighetene blir færre):

Les mer …

Når gjelden har tatt overhånd!

Du finner mange gode tips på vårt nettsted og andre nettsider som omhandler privatøkonomi i diverse sjangere i forhold til hva du kan gjøre for å bedre på din egen økonomi. Men hva dersom det allerede har gått så langt at du allerede har fått registrert en eller flere betalingsanmerkninger og/ eller har så mye gjeld at den ikke er håndterbar lenger. Gjelden er med andre ord så stor at du ikke har mulighet til å betjene den med dagens inntekt.

Les mer …

Når foreldes gjeld?

Foreldelse av gjeld er et relativt enkelt og oversikt tema men det er uansett en del forhold som gjør det litt mer komplisert. I denne artikkelen vil vi prøve å gi deg en enkel oversikt over grunnprinsippene med noen eksempler.

Den alminnelige foreldelsesfristen er 3 år

Dette gjelder de fleste forhold, typisk et fakturakrav som har en foreldelsesfrist på 3 år. Foreldelsesfristen løper fra det tidspunkt fordringshaveren tidligst kunne kreve oppfyllelse. For eksempel avtalt forfallsdato på en faktura eller avtalt dato for innbetaling av husleie.

NB: Se under vedrørende avbrudd av foreldelse.

Les mer …

Inkasso er ødeleggende

Du bør gjøre alt for å unngå inkasso!

Du å misligholde gjeld slik at dette blir overført til inkasso er både svært dyrt og på sikt ødeleggende for din kredittverdighet. En grunnleggende råd for å unngå å havne i økonomisk uføre er rett og slett å ta tak i problemene før de tar overhånd og ender opp med en rekke inkasso saker. Dersom du først blir registrert med negative betalingsanmerkninger er det svært vanskelig å få innvilget refinansiering og dersom du først får dette vil du oppleve betydelig høyere etableringsomkostninger og renter.

Les mer …


Copyrighted content. All Rights Reserved.