Små og store råd til en bedre privatøkonomi

Økonomihjelpen.com

Er et kommunalt startlån noe du kan få?

Kommunalt startlån er en type boligfinansiering som tilbys av Husbanken i samarbeid med norske kommuner. Selv om det er Husbanken som sørger for selve finansieringen så foregår hele søknadsprosessen via kommunen der boligen du søker startlån ligger i. Et kommunalt startlån er ment som et alternativ for dem som sliter med å få innvilget vanlig boligfinansiering i tradisjonell bank eller som er vanskeligstilte på andre måter.

Oppfyller du de grunnleggende kravene til startlån?

Hovedintensjonen med ordningen med kommunale startlån er å gi et alternativ til dem som vil ha problemer med å få innvilget vanlig bolig finansiering via tradisjonell bank. Dette kan være barnefamilier som sliter med å finne egnet bolig eller at den ene av foreldrene får behov for å kjøpe sin tidligere partneren sin ut av boligen ved samlivsbrudd. Personer eller familier med helsemessige og/ eller sosiale utfordringer er også i målgruppen for ordningen.

Betalingsanmerkninger er ingen hindring.

Personer med gjeldsproblemer er også aktuelle for ordningen og her er ikke betalingsanmerkninger noe hindring i seg selv i motsetning til vanlige banker som normalt blankt avviser slike søkere. Det er viktig å være klar over at den totale gjeldsmengden til søker likevel vil være avgjørende i forhold til betjeningsevnen slik at det kan være fornuftig å vurdere å søke en gjeldsordning i forbindelse med startlån. Pass i så fall på at dette kommer frem i selve gjelsordningen at det åpnes for dette slik at du slipper å søke om endring senere. Et kommunalt startlån kan også være en god måte å komme inn på boligmarkedet etter en fullført gjeldsordning.

Refinansiering ved gjeldsproblemer.

Det kan også innvilges kommunalt startlån for at personer med gjeldsproblemer skal ha mulighet til å beholde eksisterende bolig. Dersom du har gjeldsproblemer så kan det være nødvendig med et kommunalt startlån for å refinansiere gjelden til betingelser som du eller familien kan leve med for å beholde eksisterende bolig så kan det også i slike tilfeller være aktuelt å få innvilget et startlån. Dette kan typisk være aktuelt for dem som har dyre boliglån som et resultat fra tidligere dyre refinansiering fra refinansieringsbanker som Bluestep og Bank2, banker som har spesialisert seg på refinansiering til personer med gjeldsproblemer med nødvendig sikkerhet i bolig. Dette er imidlertid dyre lån og kan være vanskelig å få refinansiert via vanlig bank da disse vet at personer som har lån fra disse tilbyderne normalt har fått dette som et resultat av tidligere økonomisk rot. Det kan også være en løsning for dem som sliter med inkassogjeld med eller uten utleggspant i boligen så lenge all slik gjeld ikke er høyere enn at det kommer innenfor boligens antatte verdi.

Hva koster et startlån?

Det er ikke noe etableringsgebyr ved startlån utover kostnader ved å tinglyse pantedokumentet (hvor Husbanken/ kommunen tar sikkerhet i boligen som garanti for lånet). Ellers er det Husbankens gjeldende rentesats med et eventuelt tillegg på inntil 0,25 prosentpoeng som kommunen kan beregne til dekning av administrasjonskostnader dersom de ønsker det. Du kan forøvrig velge mellom fast eller flytende rente på ditt startlån. I spesielle tilfeller kan det innvilges nedbetalingstid på inntil 50 år på kommunale startlån men hovedregelen er i utgangspunktet maksimalt 30 år.

Hvem vil ikke få innvilget startlån?

Husbanken poengterer at søkere som kan få innvilget vanlig banklån normalt ikke skal få startlån via kommunen. Det forutsetter at søker uttømmer sine muligheter til å spare opp egenkapital og finansiere på vanlig måte innenfor rimelige grenser før det er aktuelt å få innvilget et startlån. Boliger med unormal høy standard eller større boligareal en det som er rimelig å forvente til husstanden kan heller ikke forventes å kunne finansieres med denne ordningen.

Du må ha betjeningsevne

Selv om et kommunalt startlån har romslige betingelser i forhold til innvilgning og kostnader så er det fortsatt snakk om et lån. Dette betyr at det fortsatt er en forutsetning at lånetaker/ lånetakere har betjeningsevne til å betale ned lånet samtidig som husstanden sitter igjen med tilstrekkelig med midler til livsopphold som mat, klær, strøm, forsikringer og andre nødvendige utgifter i dagliglivet.

Du kan lese mer om kommunalt startlån på startlån.net eller Husbankens hjemmesider. Tjenesten skjema.org streber etter å til enhver tid ha oppdaterte skjemaer eller linker til offentlige skjemaer herunder skjema til søknad om startlån. Husk at søknad om startlån skal innleveres til kommunen boligen du søker om lånet til ligger i. Ta deg god tid til å fylle ut søknaden og skaffe nødvendige vedlegg og dokumentasjon for å dokumentere opplysninger du gir.


Copyrighted content. All Rights Reserved.